صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

سوانح رانندگي استان ايلام (گروه سوم)

 

  خروج از جاده و واژگوني سواري پرايد

  جاده ميمه - ملکشاهي - ايلام    22/5/1391    تعداد کشته: بدون کشته

  سقوط تريلر به دره

  روستاي چشمه شيرين - بدره - ايلام    12/5/1391    تعداد کشته: يک نفر

  برخورد سواري پيکان با لودر

  شهرک هزاراني - آبدانان - ايلام    17/4/1391    تعداد کشته: نا معلوم

  واژگوني تانکر حامل گازوئيل

  ورودي شهر - دره شهر - ايلام    5/4/1391    تعداد کشته: يک نفر

  برخورد سواري پرايد با تير برق

  روستاي گلزار - چوار - ايلام    10/5/1390    تعداد کشته: دو نفر

  واژگوني تريلر حامل بار سيمان

  ميدان امام خميني (ره) شهر چوار - ايلام    6/8/138   تعداد کشته: يک نفر

  خروج از جاده و تصادف سواري پژو 206 با وانت نيسان

  نزديک بخشداري شهر چوار - ايلام    1/8/1389    تعداد کشته: بدون کشته

  خروج از جاده و واژگوني سواري پژو پارس

  نزديک شهرک صنعتي - جاده ايلام به چوار    4/7/138   تعداد کشته: يک نفر

  سقوط سواري جيپ از پل

  جاده جديد پالايشگاه گاز - روستاي مورت - چوار - ايلام    31/5/1389    تعداد کشته: بدون کشته

  خروج از جاده و واژگوني تانکر حامل گاز

  جاده مهران - ايلام    25/4/1389    تعداد کشته: يک نفر

  سقوط کاميون باري ده تن به دره

  روستاي چگاه - چوار - ايلام    13/4/138   تعداد کشته: بدون کشته

  واژگوني کاميون باري ده تن

  پالايشگاه گاز - چوار - ايلام    18/3/1389    تعداد کشته: بدون کشته

  تصادف جيپ صحرا با وانت نيسان

  روبروي شهرداري - چوار - ايلام    14/2/1389    تعداد کشته: بدون کشته

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما