صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

تصادف سواري پرايد با سواري سمند

 

سواري پرايد از سمت چوار به ايلام و سواري سمند از ايلام به سمت چوار در حرکت بودند که بر اثر بي احتياطي راننده پرايد ، هر دو ماشين به شدت با هم برخورد کردند.

اين حادثه تلفات جاني در بر نداشت ولي سرنشينان آنها به شدت زخمي شدند.

عکس: علي عباس بوچاني

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما