صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

واژگوني تريلر حامل بار خامه

 

در حدود ساعت 21:30 شب ، يک دستگاه تريلر حامل بار خامه که به قصد صادر کردن به کشور عراق در حال حرکت بود بر اثر خواب آلودگي راننده در ورودي روستاي گلزار چوار از جاده خارج شده و با سرعت زياد واژگون مي شود و راننده آن جان مي بازد.

در اثر اين حادثه بار تريلر که خامه بود در حاشيه جاده پراکنده مي شود که مردم حاضر در صحنه خامه ها را براي خود جمع کرده و فقط خامه هاي له شده و غير قابل استفاده را در صحنه باقي مي گذارند !!

عکس: اسلام حيدري

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما