صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

تصادف وانت نيسان با سواري پژو آر - دي

 

2/9/1387

   تقريبا ساعت 12 ظهر امروز ، يک دستگاه وانت نيسان که از جاده فرعي وارد جاده اصلي چوار - ايلام مي شد با يک دستگاه سواري آر - دي که به سمت ايلام در حال حرکت بود برخورد کرد. شدت تصادف به حدي بود که وانت نيسان از بلوار جدا کننده جاده اصلي و فرعي عبور کرده و در لاين فرعي مخالف با مسير اوليه خود متوقف شد. وانت نيسان مقصر اين حادثه شناخته شد.

 

عکس: آيت آقابابائي

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما