صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

پيدا کردن شماره تلفن با استفاده از ماشين حساب

 

روش کار:

پس از تهيه يک ماشين حساب ، مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد:
1.
هفت رقم شماره تلفن خود را در نظر بگيريد.
2.
سه رقم اول آن را وارد ماشين حساب كنيد. يعني اگر تلفن شما 1234567 باشد 123 را وارد كنيد.
3. اين
سه رقم را در 80 (هشتاد) ضرب كنيد و حاصل را با 1 (يک) جمع كنيد.
4.
عدد به دست آمده را در 250 (دويست و پنجاه) ضرب كنيد.
5.
چهار رقم پاياني تلفن خود را با عدد به دست آمده جمع كنيد. يک بار ديگر چهار رقم پاياني شماره ي خود را با آن جمع كنيد.
6. عدد
250 (دويست و پنجاه) را از حاصل به دست آمده كم كنيد.
7. حالا حاصل را
تقسيم بر 2 (دو) كنيد.
 

اگه مراحل بالا را به درستي انجام داده باشيد ، عدد به دست آمده ، شماره تلفن شماست !

مشاهده ساير سرگرمي ها

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما