صفحه اول | عکس | موسيقي | کليپ تصويري | کليپ صوتي | اس ام اس | معما | حوادث | آموزش | سرگرمي | مذهبي | تماس با ما

 

 

کلکسيون شخصي سکه هاي جديد ايران (بعد از انقلاب)

 

در اين جدول سکه ها با توجه به سال ضرب آنها دسته بندي شده اند:

1380 تا 1388

1370 تا 1379

1360 تا 1369

1358 تا 1359

سال 1380

سال 1370

سال 1360

سال 1358

سال 1381

سال 1371

سال 1361

سال 1359

سال 1382

سال 1372

سال 1362

 

سال 1383

سال 1373

سال 1363

 

سال 1384

سال 1374

سال 1364

 

سال 1385

سال 1375

سال 1365

 

سال 1386

سال 1376

سال 1366

 

سال 1387

سال 1377

سال 1367  

سال 1388

سال 1378

سال 1368

 
 

سال 1379

سال 1369

 

 

    در اين جدول سکه ها با توجه به ارزش ريالي آنها دسته بندي شده اند:

50 دينار (اين سکه در اولين سال پس از انقلاب اسلامي با نشان شير و خورشيد ضرب شده است)

1 ريال

2 ريال

5 ريال

10 ريال

20 ريال

50 ريال

100 ريال
250 ريال
500 ريال

سکه قديم ايران | اسکناس قديم ايران | اسکناس جديد ايران | سکه کشورهاي خارجي | اسکناس کشورهاي خارجي

 

 

 

صفحه اول | عکس | موسيقي | کليپ تصويري | کليپ صوتي | اس ام اس | معما | حوادث | آموزش | سرگرمي | مذهبي | تماس با ما