صفحه اول | عکس | موسيقي | کليپ تصويري | کليپ صوتي | اس ام اس | معما | حوادث | آموزش | سرگرمي | مذهبي | تماس با ما

 

 

کلکسيون شخصي سکه هاي قديم ايران (تا قبل از انقلاب)

 

در اين جدول سکه ها با توجه به سال ضرب آنها دسته بندي شده اند:

1310 تا 1319

1300 تا 1309

1290 تا 1299

1280 تا 1289

سال 1310 سال 1300 سال 1290 سال 1280
سال 1311 سال 1301 سال 1291 سال 1281
سال 1312 سال 1302 سال 1292 سال 1282
سال 1313 سال 1303 سال 1293 سال 1283
سال 1314 سال 1304 سال 1294 سال 1284
سال 1315 سال 1305 سال 1295 سال 1285
سال 1316 سال 1306 سال 1296 سال 1286
سال 1317 سال 1307 سال 1297 سال 1287
سال 1318 سال 1308 سال 1298 سال 1288
سال 1319 سال 1309 سال 1299 سال 1289

1350 تا 1357

1340 تا 1349

1330 تا 1339

1320 تا 1329

سال 1350 سال 1340 سال 1330 سال 1320
سال 1351 سال 1341 سال 1331 سال 1321
سال 1352 سال 1342 سال 1332 سال 1322
سال 1353 سال 1343 سال 1333 سال 1323
سال 1354 سال 1344 سال 1334 سال 1324
سال 1355 سال 1345 سال 1335 سال 1325
سال 1356 سال 1346 سال 1336 سال 1326
سال 1357 سال 1347 سال 1337 سال 1327
  سال 1348 سال 1338 سال 1328
  سال 1349 سال 1339 سال 1329

 

    در اين جدول سکه ها با توجه به ارزش ريالي آنها دسته بندي شده اند:

50 دينار

100 دينار

1 ريال

2 ريال

5 ريال

10 ريال
20 ريال

اسکناس قديم ايران | سکه جديد ايران | اسکناس جديد ايران | سکه کشورهاي خارجي | اسکناس کشورهاي خارجي

 

 

 

صفحه اول | عکس | موسيقي | کليپ تصويري | کليپ صوتي | اس ام اس | معما | حوادث | آموزش | سرگرمي | مذهبي | تماس با ما