صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما

 

 

معماي بومي آفريقائي

 

معما:

    در يكي از قبايل آفريقا ، افراد براي گفتن "بله" سر خود را از چپ به راست حركت مي دهند. اين حركت ويژگي افراد اين قبيله است و در هيچ قبيله آفريقايي ديگري اين حركت به اين معني صورت نمي گيرد ...

فرض كنيد در جنگلهاي آفريقا گم شده ايد و با مردي مواجه مي شويد كه حدس مي زنيد از اين قبيله است.

از او مي پرسيد كه عضو اين قبيله است يا نه؟

او سرش را از چپ به راست تكان مي دهد ولي چيزي نمي گويد ...

چه نتيجه اي مي گيريد؟!...

آيا مي توانيد سوال ديگري بپرسيد كه جوابش فقط با تكان دادن سر شما را به نتيجه برساند؟

 

جواب معما:

اول: سعي کنيد خودتان جواب معما را پيدا کنيد.

دوم: با کليک بر روي لينک زير جواب معما را مشاهده کنيد ...

جواب معما

عضويت در سيستم ارسال معما به ايميل شما

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما