صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما

 

 

معماي آلبرت انيشتن

 

معما:

  مي گويند انيشتن اين معما را در قرن نوزدهم ميلادي طرح کرده و به گفته او نودو هشت درصد (98%) مردم جهان در آن دوره (و يا شايد اين دوره !) نمي توانستند اين معما را حل کنند.

شما هم با حل اين معما باهوش بودن خود را ثابت کنيد ...

* در خياباني ، پنج خانه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد.
* در هر يک از اين خانه ها يک نفر با
مليتي متفاوت از ديگران زندگي مي کند.
* اين پنج صاحبخانه هر کدام
نوشيدني متفاوت مي نوشند ، سيگار متفاوت مي کشند و حيوان خانگي متفاوت نگهداري مي کنند.

سوال: کداميک از آنها در خانه ، ماهي نگه مي دارد؟

راهنمايي:
  ۱. مرد انگليسي در خانه قرمز زندگي مي کند.
  ۲. مرد سوئدي ، يک سگ دارد.
  ۳. مرد دانمارکي چاي مي نوشد.
  ۴. خانه سبز رنگ در سمت راست خانه سفيد قرار دارد.
  ۵. صاحبخانه خانه سبز ، قهوه مي نوشد.
  ۶. شخصي که سيگار
Pall Mall مي کشد پرنده پرورش مي دهد.
  ۷. صاحب خانه زرد ، سيگار
Dunhill مي کشد.
  ۸. مردي که در خانه وسطي زندگي ميکند، شير مي نوشد.
  ۹. مرد نروژي ، در اولين خانه زندگي مي کند.
۱۰. مردي که سيگار
Blends مي کشد در کنار مردي که گربه نگه مي دارد زندگي مي کند.
۱۱. مردي که اسب نگهداري مي کند، کنار مردي که سيگار
Dunhill مي کشد زندگي مي کند.
۱۲. مردي که سيگار
Blue Master مي کشد ، آب ميوه مي نوشد.
۱۳. مرد آلماني سيگار
Prince مي کشد.
۱۴. مرد نروژي کنار خانه آبي زندگي مي کند
.
۱۵. مردي که سيگار
Blends مي کشد همسايه اي دارد که آب مي نوشد
.

براي حل اين معما ابتدا يک جدول بصورت زير طراحي کرده و با استفاده از راهنمائي هاي بالا ، خانه هاي آن را پر کنيد.

به عنوان مثال با استفاده از راهنمائي شماره (9) پي مي بريم که مرد با مليت نروژي در اولين خانه زندگي مي کند و آن خانه در جدول را به مليت نروژي اختصاص مي دهيم.

** سعي کنيد از کسي کمک نگيريد ، اون وقت ديگه جزء 2% افراد باهوش دنيا نيستيد !...

          رنگ
       

نروژ

مليت
          سيگار
          نوشيدني
          حيوان

 

جواب معما:

اول: سعي کنيد خودتان جواب معما را پيدا کنيد.

دوم: با کليک بر روي لينک زير جواب معما را مشاهده کنيد ...

جواب معما

عضويت در سيستم ارسال معما به ايميل شما

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما