صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما

 

 

معماي کيسه هاي حبوبات

 

معما:

   در يک انبار ، تعدادي كيسه حبوبات داريم كه در درون آنها نخود ، لوبيا ، عدس ، ماش و ... وجود دارد. در صورتي كه نام هيچ يک از حبوبات روي كيسه ها نوشته نشده باشد و علامت مشخصّه يا نمونه آنها هم روي كيسه ها نباشد و هيچكدام را در جاي مشخصي نگذاشته باشيم تا جاي آنها پيدا باشد. اما هرگاه اراده كنيم ، مي توانيم كيسه محتوي حبوبات مورد نظر خود را از ميان كيسه هاي ديگر جدا كنيم !...

چطور چنين چيزي ممكن است؟

 

جواب معما:

اول: سعي کنيد خودتان جواب معما را پيدا کنيد.

دوم: با کليک بر روي لينک زير جواب معما را مشاهده کنيد ...

جواب معما

عضويت در سيستم ارسال معما به ايميل شما

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما