صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما

 

 

معماي راننده اتوبوس

 

معما:

فرض كنيد راننده يك اتوبوس هستيد ...

در ايستگاه اول 7 نفر وارد اتوبوس مي شوند ، در ايستگاه دوم 4 نفر بيرون مي روند و 5 نفر وارد مي شوند ...

 راننده چند سال دارد؟

 

جواب معما:

اول: سعي کنيد خودتان جواب معما را پيدا کنيد.

دوم: با کليک بر روي لينک زير جواب معما را مشاهده کنيد ...

جواب معما

عضويت در سيستم ارسال معما به ايميل شما

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما