صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما

 

 

معماي جهت حرکت اتوبوس

 

معما:

به نظر شما اتوبوس شکل زير به کدام جهت در حال حرکت است؟ به سمت چپ يا راست؟ (با اين فرض که در جاده هاي ايران است. چون در تعدادي از کشورها فرمان و صندلي راننده در سمت ديگري قرار دارد)

دليل قانع کننده آن را نيز بيان کنيد ...

جواب معما:

اول: سعي کنيد خودتان جواب معما را پيدا کنيد.

دوم: با کليک بر روي لينک زير جواب معما را مشاهده کنيد ...

جواب معما

عضويت در سيستم ارسال معما به ايميل شما

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما