صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما

 

 

معماي معامله اسب ها

 

معما:

شخصي دو اسب داشت که هر کدام از آنها را به مبلغ  600000 ششصد هزار تومان فروخت ...

روي يکي از آنها 20% بيست درصد سود کرد و روي دومي 20% بيست درصد ضرر کرد ...

آيا اين شخص در اين معامله سود برده است يا ضرر کرده است يا هيچکدام؟

 

جواب معما:

اول: سعي کنيد خودتان جواب معما را پيدا کنيد.

دوم: با کليک بر روي لينک زير جواب معما را مشاهده کنيد ...

جواب معما

عضويت در سيستم ارسال معما به ايميل شما

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما