صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما

 

 

معماي صفحه شطرنج نامتناهي

 

معما:

صفحه شطرنجي رو در نظر بگيريد که از طرف راست و بالا نامتناهي است ...

مي خواهيم تمام اعداد طبيعي رو در هر سطر و هر ستون بنويسيم به طوري که در هر سطر تمام اعداد طبيعي را داشته باشيم و در هر ستون هم همين طور ...

اعداد در هر سطر و هر ستون نبايد تکراري بيايند.

اعداد به چه صورت قرار مي گيرند؟

 

جواب معما:

اول: سعي کنيد خودتان جواب معما را پيدا کنيد.

دوم: با کليک بر روي لينک زير جواب معما را مشاهده کنيد ...

جواب معما

عضويت در سيستم ارسال معما به ايميل شما

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما