صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما

 

 

معماي سبد ميوه

 

معما:

يک سبد محتوي سيب و پرتقال و گلابي روي ميز است. علي و حسن و رضا هرکدام ميوه اي برداشتند.

علي و حسن دو ميوه مختلف برداشتند. حسن و رضا هم دو ميوه يکسان برداشتند. انتخاب علي و حسن گلابي نبود.

اگر علي سيب انتخاب مي کرد رضا هم از او پيروي مي کرد.

سوال: هرکدام از آنها چه ميوه اي برداشتند؟

 

جواب معما:

اول: سعي کنيد خودتان جواب معما را پيدا کنيد.

دوم: با کليک بر روي لينک زير جواب معما را مشاهده کنيد ...

جواب معما

عضويت در سيستم ارسال معما به ايميل شما

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما