صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما

 

 

معماي تعداد نفرات داخل باغ

 

معما:

عده اي به ترتيب وارد باغي شدند و به شماره ورود خود سيب چيدند ...

اولي ، يکي ... دومي ، دوتا ... سومي ، سه تا ... و ...

سپس سيب ها را روي هم ريخته و بطور مساوي بين خود تقسيم کردند ... به هرکدام 9 (نه) سيب رسيد.

سوال: تعداد نفراتي که سيب چيدند چند نفر بود؟

 

جواب معما:

اول: سعي کنيد خودتان جواب معما را پيدا کنيد.

دوم: با کليک بر روي لينک زير جواب معما را مشاهده کنيد ...

جواب معما

عضويت در سيستم ارسال معما به ايميل شما

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما