صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما

 

 

معماي ساعت شني

 

معما:

   در اين معما دوتا ساعت شني داريم که يکي 3 (سه) دقيقه را محاسبه مي کند و يکي 7 (هفت) دقيقه را ، ما مي خواهيم با استفاده از اين دوتا ساعت ، 8 (هشت) دقيقه را محسابه کنيم ...

  توجه داشته باشيد ، از وقتي که هر کدام از اين ساعت شني ها را فعال کردين ، زمان 8 (هشت) دقيقه شما شروع مي شود و بايد 8 (هشت) دقيقه را دقيق محاسبه کنيد ...

 

جواب معما:

اول: سعي کنيد خودتان جواب معما را پيدا کنيد.

دوم: با کليک بر روي لينک زير جواب معما را مشاهده کنيد ...

جواب معما

عضويت در سيستم ارسال معما به ايميل شما

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما