صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

معماي تعداد اتوبوس ها

 

معما:

   300 (سيصد) دانش آموز يک مدرسه مي خواهند به اردو بروند. از تعداد اتوبوس هائي که قرار بود براي بردن دانش آموزان بيايند ، 2 (دو) اتوبوس نمي توانند بيايند و بقيه اتوبوس ها هرکدام 5 (پنج) نفر اضافه سوار مي کنند تا همه سوار شوند.

سوال: تعداد اتوبوس هاي موجود چند تا هستند؟

 

جواب معما:

اول: سعي کنيد خودتان جواب معما را پيدا کنيد.

دوم: با کليک بر روي لينک زير جواب معما را مشاهده کنيد ...

جواب معما

عضويت در سيستم ارسال معما به ايميل شما

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما