صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما

 

 

معماي تعداد فرزندان خانواده

 

معما:

حسن و مينا ، با هم خواهر و برادر هستند ...

تعداد خواهر و برادرهاي حسن با هم برارند ، اما تعداد خواهرهاي مينا نصف تعداد برادرانش است ...

در اين خانواده حداقل چند پسر و چند دختر زندگي مي کنند؟

 

جواب معما:

اول: سعي کنيد خودتان جواب معما را پيدا کنيد.

دوم: با کليک بر روي لينک زير جواب معما را مشاهده کنيد ...

جواب معما

عضويت در سيستم ارسال معما به ايميل شما

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما