صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما

 

 

معماي دهقان و گوسفندان

 

معما:

دهقاني تعدادي گوسفند براي فروش به شهر برد ...

نصف آنها را به اضافه نيم گوسفند به يک نفر فروخت

نصف به اضافه نيم از گوسفند هاي باقي مانده را به نفر دوم فروخت

و نصف به اضافه نيم از گوسفند هاي موجود را نيز به نفر سوم فروخت

و با 3 سه گوسفند که باقي مانده بود به ده برگشت ...

او چند گوسفند به شهر برده بود؟

 

جواب معما:

اول: سعي کنيد خودتان جواب معما را پيدا کنيد.

دوم: با کليک بر روي لينک زير جواب معما را مشاهده کنيد ...

جواب معما

عضويت در سيستم ارسال معما به ايميل شما

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما