صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما

 

 

معماي شيب پشت بام

 

معما:

شيب يك طرف پشت بام شيرواني شكلي ، 60 شصت درجه است و طرف ديگر 30 سي درجه است.

خروسي روي اين پشت بام تخم گذاشته است ...

تخم به كدام سمت پرت مي شود؟

 

جواب معما:

اول: سعي کنيد خودتان جواب معما را پيدا کنيد.

دوم: با کليک بر روي لينک زير جواب معما را مشاهده کنيد ...

جواب معما

عضويت در سيستم ارسال معما به ايميل شما

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما