صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما

 

 

معماي حاصل جمع

 

معما:

    عدد 1000 يک هزار رو فرض کنيد. 40 چهل رو به اون اضافه کنيد. حاصل رو با 1000 يک هزار ديگر جمع کنيد. عدد 30 سي رو به جواب اضافه کنيد. با 1000 يک هزار ديگر جمع کنيد. حالا 20 بيست تا ديگر به حاصل جمع ، اضافه کنيد. با 1000 يک هزار تاي ديگر جمع کنيد و نهايتا 10 ده تا ديگر به حاصل اضافه کنيد.

حاصل جمع بالا چنده؟

 

جواب معما:

اول: سعي کنيد خودتان جواب معما را پيدا کنيد.

دوم: با کليک بر روي لينک زير جواب معما را مشاهده کنيد ...

جواب معما

عضويت در سيستم ارسال معما به ايميل شما

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | تماس با ما