صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

اس ام اس / طنز (جوک) / گروه دوم

 

101. غضنفر ميره مسابقه بيست سوالي ، رفقاش از پشت‌ صحنه بهش ميرسونن كه: جواب برج ايفله ، فقط تو  زود نگو كه ضايع شه. خلاصه مسابقه شروع ميشه ... ، غضنفر ميپرسه:  تو جيب جا ميگيره؟   ميگن: نه.  غضنفر ميگه: ...ها!  پس حتما برج ايفله !!

102. غضنفر ميره مسابقه بيست سوالي ، رفقاش از پشت‌ صحنه بهش ميرسونن كه: جواب خياره ، فقط تو  زود نگو كه ضايع شه. خلاصه مسابقه شروع ميشه ... ، غضنفر ميپرسه: تو جيب جا ميگيره؟   ميگن: نه.  غضنفر ميگه: بابا اين عجب خيار گنده‌ايه !!

103. غضنفر ميخواسته تو يک اداره دولتي استخدام شه ، ميبرنش گزينش. اونجا يارو ازش ميپرسه: شما وقتي ميخواين وارد مستراح شيد ، با پاي راست وارد ميشيد يا با پاي چپ؟!   غضنفر هول ميشه ، ميگه:  شما منو استخدام كنيد ، من با سر وارد ميشم !!

104. ماشين غضنفر رو تو روز روشن ، جلو چشماش ميدزدن ، رفيقاش ميدون دنبال ماشينه و داد ميزنن: آااي دزد!  بگيرينش!  يهو غضنفر داد ميزنه: هيچ خودتون رو ناراحت نكنيد. هيچ غلطي نميتونه بكنه!  رفيقاش واميستن ، ميپرسن: چرا؟   غضنفر ميگه: من شمارشو برداشتم !!

105. غضنفر ميافته تو چاه ، فاميلاش سند ميگذارن درش ميارن !!

106. به غضنفر ميگن تا حالا موز خوردي؟  ميگه: آره ، همون كه هستش يه وجبه؟!!

107. غضنفر كارت تلفن ميخره ، اول ميده پرسش كنن !!

108. به غضنفر ميگن يه معما بگو ،‌ ميگه: اون چيه كه درازه ،‌ زرده ، موزه؟!!

109. غضنفر شبها ليوان خالي مي گذاشته بالا سرش ، ازش مي پرسن چرا ليوان خالي مي گذاري بالا سرت؟  ميگه: خوب آمديم شب تشنه ام نشد !!

110. غضنفر ميره زير ماشين ، رفقاش با دمپايي ميزنن درش ميارن !!

111. غضنفر بچه دار نمي شده ، زنش ميره تهران و بر مي گرده ، يه دختر مي زاد اسمش رو مي گذاره ، هديه تهراني !!

112. غضنفر تو  WC مي گوزه ، مي ياد بيرون مي بينه چهار تا دختر وايسادن ، واسه اينکه ضايع نشه ميگه: اه  اه  مي گوزن آب نمي ريزن بره !!

113. غضنفر با دو تا خيار در دست ميره توي يه بقالي ، ميگه:حاج آقا خيارشور داري؟  بقاله ميگه: بله.  غضنفر ميگه: پس بي زحمت اين دوتا رو هم بشور !!

114. بچه غضنفر:  بابا اگه بگوزم روزه ام باطل مي شه؟   غضنفر: اگه ازش لذت ببري ، آره !!

115. غضنفر دنبال دزد ميكنه ، از دزده جلو ميزنه !!

116. غضنفر خودكارش تموم ميشه ، ترک تحصيل ميكنه !!

117. غضنفر ميره مسابقة قرائت قرآن ، شلوار ورزشي ميپوشه !!

118. غضنفر بيهوا مياد تو اتاق ، خفه ميشه !!

119. غضنفر ميره تهران مي بينه همه آستين کوتاه پوشيدن ، ميگه:  پس اينها چه طوري دماقشون رو پاک مي کنند !!

120. غضنفر مهم ميشه ، زيرش خط ميكشن ، تو امتحان مياد !!

121. غضنفر پسرشو ميگذاره دانشكده افسري ، رفيقاش بهش ميگن: بابا  اينكه درسش خوب بود ، ميگذاشتي دكتري ، مهندسي چيزي ميشد ، غضنفر ميگه: آخه ميخوام وقتي درسش تموم شد باهم كلانتري باز كنيم !!

122. غضنفر با كايت ميكوبه به ساختمون بانک كشاورزي ، 730 نفر كشته ميشن !... البته از خنده !!

123. از غضنفر ميپرسن: ببخشيد ساعت چنده؟  ميگه: والله تقريبا سه و خورده اي. ميپرسن: ببخشيد ، دقيقا چنده؟  ميگه: دقيقا هفت و سي و يک دقيقه !!

124. غضنفر از طبقه صدم يه ساختمون مي‌پره پايين ، به طبقه پنجاهم كه ميرسه ميگه: خب الحمدالله تا اينجاش كه بخير گذشت !!

125. زن غضنفر دو قلو ميزاد ،‌ غضنفر ميره صورت حساب بيمارستان رو حساب كنه ،‌ به يارو ميگه:‌ حاج آقا ارزون حساب كن هردوشو ببرم !!

126. لرزش صدات ، برق نگات ، تپش قلبت ، نفس تندت و عرقي که رو پيشونيت نشسته ... ، همه گوياي يه چيزه: تيروئيدت پر کاره !! ، برو دکتر !!

127. ميخواستن غضنفر رو شكنجه روحي بدن ، ميفرستنش تو يه اتاق گرد ، ميگن برو  يه گوشه بشين !!

128. از غضنفر ميپرسن: چند تا بچه داري؟  4 تا از انگشتاشو نشون ميده ، ميگه: 3 تا!   ميگن: بابا اينا كه 4 تاست؟  غضنفر انگشت كوچيكشو نشون ميده ، ميگه: اين بچه همسايمونه ، ولي هميشه خونه ماست !!

129. الهي عقربه ي ساعت بشي ... ، اونقدر دور خودت بچرخي تا کف کني !!

130. غضنفر ميره سربازي   ... ، ... ... ... ... ... ...   دنبال چي ميگردي؟! ، غضنفر نيستش ، رفته سربازي !!

131. غضنفر ميگوزه ، دنبال پوكش مي‌گرده !!

132. به غضنفر قبل از اعدام ميگن: حرفي نداري؟ ، ميگه: نه. مي کشنش بالا ، دست و پا ميزنه که حرف دارم...  ميگن: بگو ... ، به دوستش ميگه: علي خونه تون از اينجا پيداست !!

133. خيلي بي معرفتي ، خيلي نامرد شدي ، ما بايد از روي عکس چي توز بفهميم که تو موتور خريدي ؟!!

134. دوستت دارم ، دوستت دارم ، دوستت دارم ، دوستت دارم ، دوستت دارم ، دوستت دارم ... ، خوشحال نشو ، جو هم نگيردت ، نوشتم ، دست خطم خوب شه !!

135. غضنفر رفت تو پمپ بنزين باک پيكانش رو پر کرد ، يارو گفت: ميشه 350 تومان... ، غضنفر در گوش يارو گفت: شاه برگشته؟!  گفت: نه جانم ، گازوئيل زدي !!

136. بي معرفت ، تو فکر ما هم باش يه نارگيل بنداز پائين !!

137. الهي ميدان بشي ، وانت بشم دورت بگردم !!

138. تو هم مي خوي بري؟  فقط تو مونس دلم بودي ... ، فقط تو فضاي خالي دلم را پر کرده بودي ... ، نه ، نه نرو ... ، اگه بري همه مي فهمند که من گوزيدم !!

139. از غضنفر ميپرسن: به نظر شما اگه آمريكا افغانستان و عربستان رو بگيره ، به كره و چين هم حمله كنه ، تكليف ايران چي ميشه؟  غضنفر ميگه: چي ميشه نداره كه ، ايران ميره جام جهاني !!

140. غضنفر نوار روضه گوش ميکنه ، نوار رو ميزنه آخر تا ببينه شام ميدن يا نه !!

141. يک نفر ميره دستشوئي ، خانمش زنگ ميزنه ميگه: کجائي؟  ميگه: سر جلسه... ، زنش ميگه: همانجا چيزي بخور من خونه نيستم !!

142. قانون 10 ارشميدس: اگه تو آب گوزيدي ولي حباب نديدي بدون که ريدي !!

143. غضنفر سوار آسانسور ميشه ، ميبينه نوشته‌: ظرفيت 12 نفر. باخودش ميگه: عجب بدبختيه‌ها! حالا 11 نفر ديگه از كجا بيارم؟!!

144. هر موقع يه مگس بي خيال از کنارت رد شد ، بدون هنوز هيچ گوهي نيستي !!

145. به اندازه دوتا چشمهام مي خوامت ، ارادتمند شما ، موش کور !!

146. هر وقت احساس تنهايي كردي پاهاتو تو سينه جمع كن و با دستات به داخل فشار بده. حتما يه باد صدادار ازت در ميره و مي‌خندي و خوشحال خواهي شد كه تنهايي !!

147. به غضنفر ميگن: چه ورزشي رو دوست داري ؟  ميگه: ورزش بانوان !!

148. يه سياه پوست و يه سفيد پوست با هم ازدواج مي کنند ، بچه شان شطرنجي در مياد !!

149. مردم کلا 3 دسته اند: دسته اول ، دسته دوم و از همه مهمتر دسته سوم !!

150. وقتي ديدمت ، دست و پام رو گم کردم ، بدون هيچ حرکتي به هم خيره شديم ، تا اينکه اومدي طرفم و من با تمام وجود اسمت رو فرياد زدم: سوووووووسک !!

151. غضنفر رفته بوده تماشاي مسابقه دو و ميداني ، وسط مسابقه از بغليش ميپرسه: ببخشيد ، اينا واسه چي دارن ميدون؟!  يارو ميگه: براي اينكه به نفر اول جايزه ميدن. غضنفر يه کم فكر ميكنه ، ميپرسه: پس بقيشون واسه چي دارن ميدون؟!!

152. يه آدم خسيس با برق خونه همسايشون خودکشي ميکنه !!

153. نظريه غضنفر درباره قفل فرمان: خوبه ، ولي سر پيچ ها اذيت مي کنه !!

154. يه نفر رو در خونشون نوشته بود  W.C ، دوستش ازش مي پرسه: ايني که نوشتي يعني چه؟! ، گفت: اين مخفف Well come است !!

155. به دريا بنگروم دريا تو بينوم ، به صحرا بنگروم صحرا تو بينوم ، نمي دونوم چه کس بر عينکوم ريده ، که هر جا بنگروم آنجا تو بينوم !!

156. يه خر وسط ريل قطار ايستاده بود و هر کاري کردند از اونجا دور نمي شد. غضنفر گفت: من درستش مي کنم. رفت چيزي در گوش خر گفت و خر از آنجا رفت!

مردم گفتند: چي بهش گفتي قانع شد؟! ، غضنفر گفت: بهش گفتم: برو خودم جات مي ايستم !!

157. غضنفر زنگ ميزنه فلسطين ، ميبينه اشغاله !!

158. دوست داري خر ماچت کنه ؟ ، يا تو خررو ماچ کني؟ ، يا يکي با يه ماچ خرت کنه؟ ، يا يکي خرکي ماچت کنه؟ ، يا يکي آنقدر خر باشه که ماچت کنه ؟ ، کدام را طالبي ؟!!

159. به اشتياق اولين دانه برف ، به تحمل آخرين برگ پائيز ، به زيبائي آسمان آبي قسم مي خورم ...  سر کاري !!

160. تو درختي هستي پر از احساس و محبت ، و سايه اش از عشق ، که من خرم را به آن مي بندم !!

161. نميگم که برام قدر يه دنيا عزيزي ، چون دنيا يه جايي تموم ميشه... ، نميگم که مثل گلي ، چون گل هم يه روز  پژمرده ميشه... ، نميگم مثل آب پاک و زلالي ، چون آب هميشه پاک نمي مونه... ، نميگم دوستت دارم ، چون که ...  اصلا دوستت ندارم !!...

162. الهي تو خورشيد بشي ، من زمين... ، که سالي يک بار من دور تو  بگردم و سالي 365 بار تو دور من بگردي !!

163. از غضنفر ميپرسن: ميدوني USA مخفف چيه؟  ميگه: يوم‌ الله سيزده آبان !!

164. به يارو ميگن: چرا پاهات پرانتزيه؟  ميگه: شايد مطلب مهمي توش باشه !!

165. گفتم: دوستت دارم ...  گفت: برو بابا ، گفتم: عاشقتم ... ، گفت: برو بابا ، گفتم: خاطر خواتم ... ، گفت: برو بابا ، گفتم: فردا ميام خواستگاريت ... ، گفت: بيا ... ، گفتم: برو بابا !!...

166. سوسکه مست ميکنه ، کنار دمپايي مي خوابه !!

167. يه مورچه عاشق مورچه همسايه شون ميشه ، بعد از دو هفته مي فهمه که چاي خشک بوده !!

168. نگاهت همچو نگاه خورشيد ، قدت همچو قد کارون ، صدات همچو صداي آبشاران ، اما هيچ چيزت به آدميزاد نرفته !!

169. زير بارون همه چيز زيبا ميشه ... ، طبيعت زيبا ميشه ، گلها زيبا ميشن ، تو هم برو زبر بارون شايد فرجي شد !!

170. غضنفر پرتقال خوني ميخوره ، ايدز ميگيره !!

171. غضنفر به رفيقش ميگه: ميخوام دختر شاه رو بگيرم!  رفيقش ميگه: چرت نگو مومن! مگه كشكيه؟!  غضنفر ميگه: بابا من كه راضيم ، ننم هم كه راضيه ، فقط مونده شاه و دخترش !!

172. غضنفر ميره استخر ، آهنگ تايتانيک پخش مي کنن ، غرق مي شه !!

173. يه روز غضنفر ميره غواسي ، تو عمق بيست متري کوسه مياد ازش مي پرسه آقا شما غضنفر هستين ؟!!   غضنفر ميگه آره از کجا فهميدي؟  ميگه آخه ايني که پشتته کپسول آتش نشانيه !!

174. غضنفر ميره زنگ بزنه باباش ، يارو ميگه: برو کابين آخر. آخري WC بوده ، غضنفر شيلنگ رو بر ميداره ميگه: سلام بابا ، بوت مياد ولي صدات نمياد !!

175. غضنفر جلوي دوست دخترش ميگوزه ، ميگه: واي بازم مسيج اومد !!

176. زن غضنفر بهش ميگه: عزيزم تو زن خوشگل دوست داري يا با شعور؟  غضنفر ميگه: هيچ کدوم عزيزم من تو رو دوست دارم !!

177. غضنفر مي گوزه بچه اش مي خنده ، غضنفر ميگه: خدايا اين شادي رو از ما نگير !!

178. غضنفر تو اتوبوس ميگوزه ، همه ميزنن زير خنده ، غضنفر ميگه: اگه ميدونستم اينقدر خوشحال ميشيد ، براتون ميريدم !!

179. غضنفر ميره خواستگاري چائي رو که از سيني ور ميداره ، دختره مي گوزه ! ، غضنفر ميگه: اگه نمي ريني دو تا قند هم ور دارم !!

180. غضنفر ميره پمپ بنزين ، مرده بهش ميگه: سوپر بزنم يا معمولي؟  غضنفر ميگه: معمولي بزن خانواده تو ماشينه !!

181. غضنفر براي بچه اش شروع کرد به لالايي خوندن ، حوصله بچه اش سر رفت و گفت: بسه ديگه حرف نزن مي خوام بخوابم !!

182. به غضنفر ميگن: کمربند چيست ؟  ميگه: کمربند خطيست کسري که صورت را از مخرج جدا ميکند !!

183. لنگه جورابي مست ميکنه ميره خيابون داد ميزنه و ميگه: عمرا اگه لنگه مو پيدا کني ؟!!

184. حيف که فقط تو يکي رو دارم ، اگه از تو يه عالمه داشتم ... ، الان گاوداري داشتم !!

185. غضنفر ميره رو پشت بام ديش ماهواره نصب مي کنه ، پشتش مينويسه: کولر !!

186. اگه يک روز بري سفر ، اگه سه روز بري سفر ، اگه پنج روز بري سفر ، اگه هفت روز بري سفر ، اونوقت يک هفته رفتي سفر !!

187. يه دختر زشت و مغرور به يه شاعري ميگه: من و خورشيد چه شباهت هايي با هم داريم؟  شاعر ميگه: به هردوتون نميشه يه لحظه نگاه کرد !!

188. غضنفر ميره خياطي ميگه: اين پارچه رو شلوار بدوز ، فردا نيام بگي: سوزنم شکست و برق نبود و چرخم خراب شد ... ، اصلان پدر سگ بده نمي خواد بدوزي !!

189. ميدوني رمز موفقيت من چيه؟ ...   6259854775632598554412685523121598796355497452177566996632587845659  !!

190. مرغه با خروس ميرن بقالي ، مرغه ميگه: تخم مرغ داري؟  بقال ميگه: چرا خودت تخم نمي ذاري؟  مرغه ميگه: آخه ما هنوز نامزديم !!

191. به غضنفر ميگن دخترت رو به کي دادي؟  ميگه: غريبه نيست ، دامادمه !!

192. غضنفر ميره ماه عسل ، بر ميگرده ، ازش ميپرسن: خوش گذشت؟  ميگه: خيلي  ميگن: پس چرا زنت داره گريه ميکنه؟  ميگه: آخه اينو يادم رفت با خودم ببرم !!

193. مژده ، مژده ، آلبوم جديد اندي به بازار آمد ، نوبت خوشگلا تموم شده ، حالا ديگه تو هم بايد برقصي !!

194. ببخشيد که بد موقع مزاحم شدم ، مي خواستم ببينم ديشب آب خوردي آفتابه رو کجا گذاشتي !!

195. اگر مي خواهيد يك زندگي جديد داشته باشيد و كلا عوض شويد با تماس بگيريد ...  (سازمان بازيافت زباله) !!

196. غضنفر ميشينه تو تاکسي ، راننده بهش ميگه: داداش دستت لاي در گير نکنه. غضنفر هم مياد آخر مرام بگذاره ، ميگه: داداش سرت لاي در گير نکنه !!

197. از غضنفر نوار مغزي ميگيرند ، ميبينند بيست دقيقه اولش خاليه  !!

198. يه روز غضنفر با زن و پسرش به پيكنيك ميرن ، براي نهارشون سه تا تخم مرغ مي برند !  يدفعه پسرشون را آب مي بره ، غضنفر داد ميزنه: خانوم دو تا تخم مرغ بيشتر درست نكن بچه رو آب برد  !!

199. غضنفر پاهاش خواب ميره روش پتو مي كشه !!

200. به غضنفر ميگن چند تا بچه داري؟ ميگه 2 تا . مي‌پرسن: كدومش بزرگتره؟ ميگه: خوب اوليش!‌!

آخرين گروه            گروه بعدي    گروه قبلي

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما