صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

اس ام اس / کردي / گروه اول

 

1. يه روز يه دختر تهروني ميره نون بخره يه پسر کرد ميره دنبالش ، دختره ميگه: چي از جونم مي خواي؟  ميگه: يه چپال نان !!

2. جور چراغ توري هرگز کور نوي / صد مرض بگري ، ژن و زور نوي !!

3. به کرده گفتند: چهارتا گاز نام ببر ؟ ، گفت: هيدروژن ، اکسيژن ، مموژن ، خالوژن !!

4. يك ايرانگرد عازم ديدن تخت جمشيد ، به علت اتمام بنزين به تخت خان رفت !!

5. يه پسر كرد با دوست دخترش ميره بيرون ، هيچ حرفي نداره براش بزنه ، دستش رو ميگيره فشار ميده و ميگه: بترنمت !!

6. از کرده نوار مغز مي گيرند ، سه ساعت اولش عزيز ويسيه !!

7. شاواش چيست؟!...  حرکتي است تبليغي و نمادين جهت از خود بيخود کردن سرچوپي و بنه ماله !!

8. مالي آوا چيست ؟  دعاي خيري است از طرف لوتي براي شاواز دهنده که اجابت آن با مقدار شاواز رابطه مستقيم دارد !!

9. اوخي اوخي چيست ؟  پاسخ لوتي به سرچوپي که تسليم فرمان دي دي شده است !!

10. بن چوپي چيست ؟  فرديست در کمين چوپي که هر لحظه در صدد حمله براي فتح چوپي است !!

11. وي تف چيست؟ اخطاري بسيار جدي از طرف پدران كرد قبل از ضرب و شتم پسران !!

12. گاموله زگ چيست؟  حشره شكموئيست كه به گرد كردن لاس گاو مشغول است !!

13. تف چيست ؟  حركتي است نمادين در ميان قوم كرد ، براي از بين بردن نورانيت چهره !!

14. شما برنده يك عدد شمش طلا هستيد. با ما تماس بگيريد ... www.Hey goz.com !!

15. كميته انظباتي ، يك پيرزن را به علت خنديدن در يك فاتحه خواني از دو هفتم و يك چهلم محروم و او را به پرداخت 2000 تومان پرسانه محكوم كرد !!

16. يه كرد پولدار و باكلاس كه تازه رفته انگليس ، بچه اش رو مي بره مهد كودكي تو لندن ، به مربي ميگه: كمي انگليسي يادش بده ... ، بعد از يك ماه كه ميره مهد كودك سراغش رو بگيره ، بچه هاي لندني داد مي زنن: شمس الدين باوگت حات !!

17. خوشال وه روزه نان ساجي بيو / له هزار نفر يكه حاجي بيو

     يمه هه نوريد حاجي حاجيه / چيشتي كه نيه نان ساجيه !!...

18. حافظ و دختر کرد:

     گفتم: غم تو دارم / گفتا: سي چي برارم ؟...

     گفتم: كه ماه من شو / گفتا: باوگت درارم !

     گفتم: ز مهر ورزان رسم وفا بياموز / گفتا: و لنگه كاوشم چم راست درارم !!

19. مي خواستم شاخه گلي برچينم و تقديمت کنم ، اما ديدم "گل و داراو نيه" !!

20. زندكي بدون عشق يعني: شلوار كردي بدون كش !!

آخرين گروه            گروه بعدي

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما