صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

اس ام اس / کردي / گروه دوم

 

21. كيوانو (پيرزن) چيست؟ موجودي است جاندار ، كند ذهن و كج فهم . متخصص در اجراي عزاداري و نزاع قومي كه به محض بروز كوچكترين مشكل با خراب كردن جو ، زمينه را براي خونريزي بيشتر آماده مي كند !!

22. کرده از هوش ميره ، ميگن: آب بيارين ... ، بلند ميشه ميگه: آو نه دو دو !!

23. بژي برساق چیست؟  نانیست همراه با اشک و چلم مادر براي فرزند سربازش !!

24. بوس   ...   ...   ...   بوس   ...   ...   ...   بوس   ...   ...   ...   گیان خود بوس ، آشغالیله ایمیش بووه !!

25. هر چن له دورید ، قامتم چمیاس / هایده خیالم ، تا دنیا دنیاس ...

26. سر بنه و بان برزي شانم / تا بلکم درچو شکتي گيانم

      سر بنه و بان سينه چو سنگم / بلکم بزاني ارات دل تنگم ...

27. کر هامال کيست؟  شخصيتي است فرضي که هرچه تلاش کني به آن نمي رسي !!

28. سو تر قيوه کي چيست؟  نويد آينده اي مبهم از سوي والدين به فرزندان !!

29. تو که از محنت ديگران بي غمي / هزار سال عمرتو هه خومي !!

30. نيه ديارت رفيق خاسم / يه خيلي وقته نياي ژه راسم

      نه زنگه ديتم ، نه ديت پيامه / يه کي رفيقيه ، ريام دنامه !!

31. احوالپرسي دخترهاي ايلامي : "سلام ، شي نکرديه؟!!"

32. مافه ته چيست؟  کلمه ايست که در جواب " دا غذا چه دريم؟ " مي آيد !!

33. کرده ميره تهران خونه فاميلشان ، آيفون درب خونشون رو ميزنه ... ، صاحب خونه ميگه: بازه بيا تو ...

      کرده ميگه: بازه باوگده !!

34. قشنگي چاوت ويادم نيه چو / مگر منزلگام و ژير خاک بو

      تقصيرم نيه گر دلواپسم / ترسم نازنين بچي ودسم ...

35. چخه چيست؟  کلمه ايست مغناطيسي که گمال را در فاصله چند متري نگه ميدارد !!

36. تري کي چيست؟   نويد پدران کرد به فرزندان شان ، زمانيکه در مورد آينده صحبت ميکنند !!

37. گله کو چيست؟   حمله دسته جمعي کردهاست با رمز بگر نواي باوگ سگه ...

38. دوتا ايلامي ميرن خارج تصادف ميكنن ، يكيشون حالش بد مي شه اون يكي ميگه: آقاي دكتر اگر زاني حاله گنه اعزامه بكيم كرمانشاه !!

39. لاچوپي کيش چيست؟   فردي است که در بغل چوپي کيش ميرقصد و براي رسيدن به چوپي تلاش ميکند و با لفظ دي دي سعي دارد چوپي کيش را ازنفس بيندازد !!

40. چهار سين مورد علاقه کردها: سيبيل ، سايپا ، سرعت ، سرچوپي !!

آخرين گروه            گروه بعدي    گروه قبلي

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما