صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

اس ام اس / کردي / گروه سوم

 

41. وضع گنت چينه چيست؟  نشان دهنده ارتباط صميمي دو کرد شوخ طبع که يکي از آنها بيضه هاي ديگري را مورد معاينه و لطف خود قرار مي دهد !!

42. قوزل قوت چيست؟   سيانوريست کردي که در جواب دا چه ديريم بخوريم مي آيد !!

43. فارسه ميگه: منو بجا مياري؟  کرده ميگه: أرا قپيايه بارمته جا ؟!

44. آنديد و آمين چيست؟   عبارتي است که در پايان يک نفرين بي رحمانه مي آيد که در اجابت دعا نقش بسزايي دارد !!

45. ها قنم چيست؟  مکاني امن که کردها هنگام عصبانيت اشياء را در آن مخفي مي کنند !!

46. زاما کيست؟   موجوديست بدبخت که در همه حال خر خسيوره مي باشد ، از وي در مواقع جنگ به عنوان "چوو پشت خسوره" ياد مي شود و در محافل رسمي هيچ جايگاهي ندارد !!

47. لاد بورن چيست؟   انتقاد بي رحمانه يک پيرزن کرد نسبت به يک زن بد حجاب !!

48. تف چيست؟   حرکتي است نمادين همراه با پرتاب کردن آب دهان در ميان قوم کرد براي از بين بردن نورانيت چهره !!

49. هي تر چيست؟   اطمينان دادن به طرف مقابل مبني بر ناتواني در انجام آن کار !!

50. فرهنگ لغت فارسي به کردي :

      آواي درد : آي باوگه

      پاسخ منفي : اي گوز

      شکرخدا : ترکيام

      تحقير : بچو ترن

      اشتباه کردي : گي نايته نامه

      خراب کردي : ريايت ده !!

51. نچيم برا چيست؟   جمله اي حرفه اي در مهماني كردها براي آوردن ميوه !!

52. عکس العمل کردها هنگام باريدن باران: روله هاو نان خشکه بواو نام !!

53. بر اساس يک تحقيق کردها پيش از ديگران به فناوري نانو رسيدن ...  نانو خيار ، نانو ماست ، نانو خورشت ، نانو کريه !!

54. تو حج همه به شيطان سنگ ميزدن ، كرده پسته پرت ميكرد و مي گفت: بخوو گوش متكن !!

55. کرده ميره تهران توي ترافيك گير ميكنه ، ميگه: خدا بزانه يه تشيع جنازه س !!

56. به كرد ميگن: با انتظار جمله بساز؟  ميگه هر چگ وسام نات !!

57. و داغ دوريت ارات نيرم خاو  /  وقته جور خيار بومه دو كتاو !!

58. كرده ميره كلاس زبان ، ازش مي پرسن: 1 ميشه چي؟ ميگه: وان  ؛ ميپرسن 2 چي؟ ميگه: دوان !!

59. از کرده ميپرسن مولکول چيست؟  ميگه عضلات پشت مل و کول را مولکول ميگويند !!

60. شيره کر چيست؟   تشويق کردها براي انجام كار سنگيني كه از عهده ي خر هم برنمي آيد !!

آخرين گروه            گروه بعدي    گروه قبلي            اولين گروه

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما