صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

اس ام اس / کردي / گروه چهارم

 

61. مي خواستم مرغ عشقت شوم ، دالگم وت نکي روله پشي خوگت !!

62. از يارو پرسيدن رانندگي قبول شدي؟  ميگه: هني معلوم ني ، ماشينکه چپ کردمه سرهنگ رته ده کما منتظرم وه هوش بيا بينم قبولم مکنه يا نه؟!!

63. بيتال كيست؟  دكتريست بي سواد كه يا فرد مجروح را ميگوزاند يا عضو مجروح را مي شكند !!

64. يخچال کردها؟  نصف سطل ماست ترشيده! ته مانده قوطي رب کپک زده! باقي مانده آبگوشت دو روز پيش! دو قالب يخ! آدامس جويده شده مشترک !!

65. يکي باباش ميميره ، ميگن: بيا بشورش ، ميگه: نه ، ميگن: ميترسي؟ ، ميگه: هه يه چه سگه گه ؟!!

66. ﺩﻩ ﻗﻨﮕﻢ ﺍﺭﺍﺕﺑﯿﺎﺭﻡ ﭼﯿﺴﺖ؟   ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ !!

67. پسر تهرانيه به دختر لره ميگه: خيلي دوستت دارم  ، دختر لره ميگه: هه برارم مه چي سيت کردمه ؟!!

68. گنم ولکه تا گنت ولکم چيست؟  آخرين شعار صلح کردها براي اتمام جنگهاي تن به تن !!

69. تنيا دوسگه دل وگيانمي / کلمه ساده نوک زوانمي

     و مولا هروقت و يادت کفم / او شوه تا سو مه دي نيه خفم

     فره سنگينه غم فراغت / تحمل نيرم مرم و داغت ...

70. در مجتمع آفتاب ایلام به علت قطع برق چندين نفر بر روي پله برقي منتظر ماندند !!

71. کرده از جهنم بر مي گرده ، ازش مي پرسن جهنم چطور بود؟ ميگه: وه هر زحمته بيو خاموشه کرديم !!

72. كره بچو ترن چيست؟ ضربه شديد روحي كه يک كرد قبل از دعوا به حريف وارد مي كند !!

73. مه قالي نيرم ، زيلو ها ژيرم / چه جوري بويشم ، که دوسد ديرم؟!

74. فرهنگ لغت کردها:

     گي نخوه: اجازه بده من اول حرف بزنم

     گي بخوه: لطفا" اول شما صحبت کنيد

     گي خواردي: با نظر شما مخالفم

     گي مفت نخوه: اظهار نظر نفرماييد

     هيچ گي نييت: هنوز به کسب تجربه نياز داريد

     چه گيگيت: ببخشيد شما؟

     هر گي خويت بخوه: هر طور مايليد تصميم بگيريد

     گي بنه نامه: تمومش کن !!

75. پدري داشت واسه پسرش لالائي مي خوند ، پسرش گفت: باوه بيل بخفم بو دمت کشتم !!

76. "تا دويکه قن دياد" چيست؟ معروفترين اصطلاحي که يک کرد دراوج حسادت در مورد يک شخص موفق ، بکار ميبرد !!

77. دعاي مادر کرد هنگام زمين خوردن فرزندش: ياعلي ياعلي ياعلي ... بعد از اينکه بچه را تکاند و مطمئن شد آسيب نديده ، اکه علي ملد بشکني !!

78. استقبال زنان ايلياتي از شوهران هنگام آمدن به خانه !...  روله سگه پاس کي بزان باوگده ؟!!

79. يارو سيم ظرفشوئي رو زمين ميبينه ، ميگه: وه يه ميور آدم آهنيه !!

80. و رنجو عذاو عمرمان سر چگ / خوش و حال هرکه خر هاتو خر چگ !!

آخرين گروه            گروه بعدي    گروه قبلي            اولين گروه

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما