صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

اس ام اس / کردي / گروه پنجم

 

81. گوني جا برنج چيست؟  کيف سامسونت کردها که اغلب براي حمل ترخينه و قليان استفاده مي شود !!

82. استارت اول درگيري کردهاي ايلام چيست؟ وه چه نووري؟!!

83. "ها ترنه ديره چه کي؟" ملاقات غير منتظره کردها در يک شهر غريب !!

84. بن کرنک چيست؟ آخرين تلاش کردها براي سير کردن شکم !!

85. و ماواره خم ، پيدا کم فرکانست / خاطرخات بيمه ، پا ننه ده شانست

     ال ام بي چرخنم و گوشه چمت / تصويرت صافه ، خيش ارا دمت !!...

86. يارو دعوا ميکنه ... ميگه: و ناموسم گشتدان کشم ... يه معتادي ميگه: دو گله وليان اراي زادو ولد بيل !!

87. دختر کرده به مادرش ميگه: دالگه اسب سفيد روياها چس؟ ميگه: خره گه جور باوگد !!

88. کرده تو هواپيما پيش دکتري ميشينه ، ازش مي پرسه: دکتر چي هستي؟ ميگه: دکتر پوست ... کرده ميگه: و نظرد چه پوسيگ ارا هيزه خاصه؟!!

89. دوتا دختر دهاتي قرص اکس ميخورن ، تا صبح پشکول مي مالن !!

90. اوج احساسات يه پسر کرد بعداز ديدن يه دختر خوشگل: ئه ک ! گل ده آسمان !!

91. عاشقانه ترين جمله تلفني دوران نامزدي کردها: "قطه که خوم زنگ دمد" !!

92. ارا ديوريد له خوم بيزارم / چو مس دم رين ، دوس نازارم

    حيفه عزيزي جور ته بيم له دس / چال دلمي ، نازاره چو مس ...

93. کاور چيست؟ آنهائي که دوستشان داري ، اما نمي فهمند !!

94. قژن چيست؟ فشني است که ايلامي ها صد سال قبل از اسلام کشف کردن !!

95. قسم وه قرآن ختم کلامه / عشقت تا محشر پابند پامه

    پي وصال تو دل و گيان نامه / هر چند عاقبت قورسان جامه ...

96. پيرمرده به زنش ميگه: جيگرتو بخورم !  زنش ميگه: آخر کور ترن دنانت هاکو ؟!!

97. مي دوني چرا دخترا نميرن خواستگاري؟  چون اگه پسره بگه نه ، دختره نمي تونه بگه: و گونه ماو !!

98. قپ قپتو بکم چيست؟ عاشقانه ترين حرکت و حرف يک کرد به نامزدش !!

99. ميدوني چرا دخترا وقتي از خواب بيدار ميشن چشماشون رو مي مالن؟ چون گن ندارن !!

100. خخخخخخخخخخخخ چيست؟ تيکاف کردها ده ثانيه قبل از تف کردن !!

آخرين گروه            گروه بعدي    گروه قبلي            اولين گروه

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما