صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

اس ام اس / کردي / گروه ششم

 

101. ريشه اش در اعماق خاک ...

      برگ هايش رها روي خاک ...
      تيغ هايش بران چون الماس ...
      و خداوند چپاله درگ ناگه مله که کس وه دوره نچو ، اما بازهم دالگم به دنبالش !... "کنگر" !!

102. به کرده ميگن با گونيا جمله بساز؟ ميگه: با پدرم بازي مي کرديم ، دامه ژير گونيا !!

103. جان ارا چمه ، مال ارا کيمه / دل خوشيم يه سه وه تو ره سيمه !!...

104. له بان شوال گون خورانن چيست؟ اوج تمرکز يک کرد براي گرفتن تصميمي مهم !!

105. فرهنگ لغت غني کردي:

      ميدانم = زانم

      مي فهمم = زانم

      حواسم هست = زانم

      بلدم = زانم

      متوجه ام = زانم

      مي توانم = زانم

106. دعاي کرده بعداز نماز: اوخيش تمام بي !!

107. کفتمه شونت و مچو مچو يعني چه؟ اشاره به شعر منو تنها نذار ، رو قلبم پا نذار !!

108. به کرده ميگن: چه کارتوني دوست داري؟ ميگه: کارتون خرما !!

109. تمام ايلام ژيروبان کردم / گشت رفيقيلم گن و خاص کردم

       گشتيان يک يک ، جاي خويان ديرن / ولي هيچ کاميان ، خوبي خوت نيرن ...

110. اگر مي خواهي در زندگي قدم هاي بزرگ برداري ... بايد شلوار کردي بپوشي !!

111. خدا بزانه له دوريت مرم / هر وقت دلتنگم بهاند گرم

       هر هامه يادت تا روژه هسم / چاو مس خيون شيرين ، و گياند قسم !...

112. "هن" چيست؟ کلمه ايست که کردها براي شخص يا چيزي که گمشده يا نامعلومه استفاده مي کنند ...

       (هن هاکو؟ هنه کي بردگه؟ هن نيه سه؟!)

113. يسه له ديده جمالت ديورم / ولي هميشه هايدن وه ويورم

      حوالت پرسيم له سوزه سحر / نگهدارت بو ، يکتاي بان سر ...

114. پژاره ي ياران دلم تنگ کردن / خاطره دوسان هوش وليم بردن

      ترسم له دوريد چاويلم کور بو / بايده ديارم ولي دي دير بو ...

115. متلک پسر کرده به دختره: پرچادرت نکه ودمو ! وقته ده خوشي بريمه خومو !!

116. مناجات يک کرد با خدا: خدايا مه دي بنده تو نيم دي فکر خوت بکه !!

117. به کرده ميگن: با مشکلات زندگي چيکار مي کني؟ ميگه: دايورته کمه بان گونم !!

118. در ميرکان قلبت جا مانده ام ... بي وفا ، مال او خوار چرا ؟!

119. سلام و جمال و ديده يارم / يکه عشقگم دوس نازارم

      عشق پاکمي تا روژي هسم / دل وه ليد نينم وه مولا قسم

      هم دوس هم دلسوز هم کل کسمي / مه خو بي کسم هرتو کسمي ...

120. وصيت يارو به فرزندش: روله تاوقته زور ديري ژه عقلت استفاده نکه !!

آخرين گروه            گروه بعدي    گروه قبلي            اولين گروه

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما