صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

اس ام اس / عاشقانه و عارفانه / گروه دوم

 

101. عزيزترين سوغاتيه غبار پيراهن تو / عمر دوباره منه ديدن و بوئيدن تو

       نه من تو را واسه خودم ، نه از سر هوس مي خوام / عمر دوباره مني تو رو واسه نفس مي خوام ...

102. هر چه بر گرد خويشتن مي نگرم در اين چمن ، آئينه ي ضمير من جز تو نشان نمي دهد ...

103. ز دوستان دو رنگ همي دلم تنگ است / فداي همت دشمنان که يک رنگ است ...

104. چرا وقتي آدمها مي فهمند دلي براشون تنگ ميشه ، دلشون از سنگ ميشه ؟...

105. شيشه ي دل را شکستن ، احتياجش سنگ نيست / غنچه ي دل با نگاهي سرد پر پر مي شود ...

106. يادها رفتند و ما هم مي رويم از يادها / برگ کاهي کي بماند در ميان بادها ...

107. شنيدم گفتي: بايد برم سراغ زندگيم ، حرف تو يعني بسوزم تو غم آوارگيم ...

108. اين روزها عادت همه رفتن و دل شکستنه / درد تموم عاشق ها پي کسي نشستنه ...

109. تمام رنگها خوبند ، بجز دو رنگي ...

110. ديگه از چشمم افتادي ... ، اگه گفتي چرا؟  چون عشقت سنگيني مي کرد و از چشمم افتادي توي قلبم ...

111. به اميد نگاهت ايستادن ، به روي شانه هايت سر نهادن / خوشتر از اين آرزوئي است ، دهان کوچکت را بوسدادن ...

112. بي حرمتي به ساحت خوبان قشنگ نيست / باور کن جواب آئينه سنگ نيست ...

113. در ساربان عاشقي ، در کوي مهر دلبري / خوبان فراوان ديده ام ، اما تو چيز ديگري ...

114. مي دوني چرا بين انگشتهي دست فاصله هست؟...  چون يکي هست که با انگشتهاش فاصله ها رو پر ميکنه ...

115. ميدوني  Dust  يعني چي ؟

        :D داشتن

        :U اوني که

        :S ستايش کردنش

        :T تمومي نداره...

        مثل تو ...

116. من از گوشي ام متنفرم ... ، چون هميشه گوش بزنگ آهنگ اس.ام.اس ام تا کسي رو که دوست دارم برام اس.ام.اس بفرسته ... ، اما اون نمي فرسته ...

117. اگر دور کسي بسيار گردي ... ، گر چه عزيزي ، خوار گردي ...

118. همه پي ميخانه اند ، من دنبال ساقي / مي خوران را مي مست کند ، من خراب را خود ساقي ...

119. اين دنيا همه هيچ هست و همه کار دنيا هيچ / اي هيچ براي هيچ بر هيچ مپيچ ...

120. دود اگر بالا نشيند کسر شان شعله نيست / جاي چشم ابرو نگيرد گرچه او بالاتر است ...

121. اي که از درد دلم بي خبري ، جز غم عشق تو ندارد ثمري / خيلي وقته که ز محبت و وفا ، توي چشمات نمي بينم اثري ...

122. بخشندگي را از گل بياموز ... ، زيرا حتي ته کفشي را هم که لگدش مي کند خوشبو مي کند ...

123. دلم از خش خش پائيز گرفت ، از اين بارش يکريز گرفت ، به ستوه آمدم از دست همه ، دلم از هر کس و هر چيز گرفت ...

124. زندگي زيباست نه به زيبائي حقيقت ، حقيقت تلخ است نه به تلخي انتظار ، انتظار سخت است نه به سختي جدائي...  و زندگي بازيگر گستاخ فرداهاست که رسم آن به دل گريستن و به زبان هيچ گفتن است ...

125. بي تو يک روز در اين فاصله ها خواهم مرد / مثل يه بيت ته قافيه ها خواهم مرد

       اگه بري همه ي ثانيه ها سايه ميشن / سايه در سايه ي آن ثانيه ها خواهم مرد ...

126. نازم به ناز کسي که ننازد به ناز خويش ، ما را به ناز ناز فروشان نياز نيست ، تا خداي بنده نواز هست به خلقش چه نياز ؟...

127. هرگز شرف خود به سفره رنگين نداده ايم ، تهي دستي و خانه بدوشي گواه ماست ، خدايا در شب فقرم بسوزان ، ولي محتاج نامردان نگردان ...

128. شيشه پنجره را باران شست ... ، از دل من اما چه کسي نقش تو را خواهد شست؟...

129. افسوس که زيبا ترين گلها در سياهترين خاکها مي رويند ...

130. يه روز دل نشست با خودش فکر کرد ... ، با خودش گفت: سنگ ميشم از اين به بعد ... ، سنگ شد ... ، رفت ميون سنگها نشست ، اما عاشق يه سنگ شد !!...

131. بي تو نه کار جهان لنگ شده ، نه بين زمين و آسمان جنگ شده ، اما دل من براي ديدنت تنگ شده ...

132. گر نشان زندگي جنبندگيست ، خار صحرا سراسر زندگيست ...

133. اي نگاه ، نگاهي به نگاهم به نگاه ، که نگاهم ، نگاه کردن نگاهت را دوست دارد ...

134. يک بار از کنار دريا گذشتي ، يک عمره موجها براي بوسيدن جاي پات به ساحل ميان و بر ميگردن ...

135. تو سيبي تو اناري تو يه گيلاس ، تو سروي تو سنوبر تو گل ياس / تو عشوه تو کرشمه تو جووني ، يه سنگي که گروني مثل الماس ...

136. زندگي رويائيست ، زندگي زيبائيست ... ، مي توان از ميان برداشت اين فاصله ها را ... ، دل من با دل تو هر دو بيزار از اين فاصله هاست ...

137. عشق مثل آب مي مونه ... ، مي توني تو دستهات قايمش کني ، ولي يک روز مي بيني نيست ... ، قطره قطره چکيده ، بدون اينکه بفهمي دستهات پر از خاطره است ...

138. قشنگي مثل آتيش تو زمستون ، يه سقفي که يه چتره زير بارون / عجب اسم قشنگي روت گذاشتم ، يه آشنا واسه دنياي غريبون ...

139. تو آن هستي که در خوبي کسي مثلش نمي داند ، خطي گل بر ورق دارد که جز بلبل نمي خواند ...

140. دل تاري است که وقتي مي شکند بهتر مي نوازد ...

141. در مرام ما دوستان نيست رسم ترک دوست / چون که با او عهد بستيم جان ما هم يار اوست ...

142. از جلوي گل فروشي رد مي شدم ديدم قشنگ ترين گلشون نيست ... ، نگران شدم اس.ام.اس زدم ببينم کجائي ؟...

143. عشق مثل ساعت شني است ، همزمان که قلبت رو پر ميکنه ، مغزت رو خالي ميکنه !!...

144. هر کس آنچه را دوست دارد از بين ميبرد ، بگذار اين به گوش همه برسد.  بعضي با قيافه اي تلخ ، ترسو با يک بوسه ، شجاع با يک شمشير ...

145. نقاش چون شمايل آن ماه مي کشد ، نوبت به زلف او چو رسد...  آه مي کشد ...

146. با من درد و غم و حوصله بسيار ، با من رنجش و عشق و گله بسيار / اگه از تو برنجم ديگه اونوقت ، ميون من و تو فاصله بسيار ...

147. محبت داري و داري زيادي ، به ايثار تن من دل ندادي / دلم مي خواست براي تو بميرم ، تو اين حق رو چرا به من ندادي؟...

148. تاب بي تاب تو ، تاب چشمان من است / بي رنگ رخ تو زمانه زندان من است ...

149. تا کجا بايد سفر کرد ، تا کجا بايد دويد ، از کجا بايد گذر کرد تا به شهر تو رسيد ؟...

150. ياد تو جون پناه من ، خواستنت قشنگ ترين گناه من ...

151. سالها دل طلب جام جم از ما مي کرد ، و آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي کرد ...

152. عشق يعني تشنگي آموختن ، در کنار آب لب را دوختن / عشق يعني با خدا ساغر زدن ، در جنون پيمانه ي آخر زدن ...

153. يه نصيحت: مواظب خودت باش ، يه خواهش: اصلا عوض نشو ، يه آرزو: فراموشم نکن ، يه دروغ: تو رو دوست ندارم ، يه حقيقت: دلم برات تنگ شده ...

154. ستاره ها را چگونه مي توان ديد ، زيرا که آواز باران نويد با تو بودن را مي دهد ...

155. تا حالا کفش هات رو نگاه کردي؟... ، دوتا عاشق ، دو همراه که بي هم مي ميرن ، با هم خاکي ميشن ، بدون هم زبر بارون نميرن...  کاش آدمها کمي از کفش هاشون ياد بگيرن...

156. به همه لبخند بزن ، اما براي يک نفر بخند... ، همه رو دوست داشته باش ، اما به يک نفر عشق بورز... ، تو قلب همه باش ، اما قلبت مال يک نفر باشه...

157. با سلام ، من از اداره برق مزاحم ميشم... ، متاسفانه شما شاکي خصوصي دارين... ، برق چشاتون يه نفر رو کشته !!...

158. اگه عادت داري شبها بري رو پشت بام ستاره ها رو بشماري ، امشب نرو... ، چون ممکنه ببيننت و فردا رو عيد فطر اعلام کنند !!...

159. روزي که گفتي: دوستت دارم ، گفتم: بلندتر بگو نشنيدم... ، روزي که گفتي: ديگه دوستت ندارم ، گفتم: هيس چرا داد ميزني؟!...

160. زين همه خوبان به يک دلدار دل بستن چرا؟ / بر يکي پيوستن و از جمله بگسستن چرا؟

       هر بهاران در چمن رويد هزاران تازه گل / در عزاي يک گل پژمرده بنشستن چرا؟

       يار پيمان وفا را چون به جامي مي شکست / عهد اين پيمان شکن يک عمر نشکستن چرا؟

      خوب رويان عاشق دل خسته سيم و زرند / بهر اين حق نا شناسان جان و دل خستن چرا؟...

161. يک سنگ کافيست براي شکستن يک شيشه ، يک حرف کافيست براي شکستن يک دل ، يک ثانيه کافيست براي عاشق شدن و يک دوست مثل تو کافيست براي همه عمرم ...

162. کاش ميدانستي انتظار ديدن تو چه مجازاتي است ... ، شايد ديگر چشم به راهم نمي گذاشتي ...

163. آنگاه که ضربه هاي تيشه زندگي را بر ريشه آرزوهايت حس ميکني ، به خاطر بياور که: زيبائي شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است ...

164. عمر عزيز است ، صرف غم نتوان کرد / جانا بر خويشتن ستم نتوان کرد ...

165. تا که آن خنجر مژگان ديدم / سرنوشت دل خود سنجيدم ...

166. بيادت امشب باده مي نوشم که با دردت هم آغوشم ...

167. يادم باشه که يادت باشه که يادم بياري که يادت بدم که ياد بگيري که يادم بياري که هميشه به يادتم و يادت هيچوقت از يادم نميره ، اين رو يادت باشه !!...

168. در صفحه شطرنج زندگي ، همه مهره هيم مات مهربانيت شد و من همه چيز رو به تو باختم ...

169. مي کشمت سوي خويش ، اين کشش قلبهاست / قلب تو گر آهن است ، قلب من آهنرباست ...

170. پيله بستن در دل تو کار پروانه شدن بود ...

171. زمستان بهانه ست ، برف از آسمون خسته ميشه ... ، پائيز بهانه ست ، برگ از درخت سير ميشه ... ، اس.ام.اس بهانه ست ، دلم برات تنگ ميشه ...

172. يادمان باشد اگر شاخه گلي را چيديم / وقت پرپر شدنش سوز و نويي نکنيم ، پر پروانه شکستن هنر انسان نيست / گر شکستيم ز غفلت من و مائي نکنيم ، يادمان باشد سر سجاده عشق جز براي دل محبوب دعائي نکنيم / طلب عشق ز هر بي سر و پائي نکنيم ...

173. يه سمبوسه تقديم به تو ... ، دو حرف اولش مال دشمن هات ، بقيه اش مال خودت ...

174. هرگز لبخند را ترک نکن ، حتي وقتي ناراحتي ... ، چون هر کسي امکان داره عاشق لبخند تو باشه ...

175. انگشت شستت رو بذار روي بند اول انگشت اشاره ات ... ، دلم برات اينقدر شده !!...

176. شهريارا ! ، بي حبيب خود نمي کردي سفر؟... ، اين سفر راه قيامت ميروي تنها چرا؟...

177. عشق سپيده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق ...

178. اگه يه وقتي تو کوچه پس کوچه هي قلبم گم شدي سعي نکن از کسي آدرس بپرسي ، چون جز تو کسي اونجا نيست ...

179. تو که يک گوشه چشمت غم عالم ببرد ، حيف باشد که تو باشي و مرا غم ببرد ...

180. بمان پيشم و جوانه زن در باتن بي ساحل من ، من در حسرت يک شکوفه ام اي باغبان خاطره اينجا کوير نيست من دشت توام ساليان سال ، در اين اتاق منم و يک ميز تحرير و قاب خالي ، مي گذرد شب قطبي من ، شعرم دارد جان ميکند دستت کو؟ ، چشمانم تار شده اند و شب فرو ريخت در يک قطره اشک ، بمان پيشم ...

181. عاشق نبودي تو ، من عاشقت بودم ، آرام و آسوده در خواب خوش بودي ، يک لحظه من بي تو هرگز نياسودم ، من با نفس هايم نام تو را خواندم ...

182. عاشقم من عاشق ستاره صبح ، عاشق ابرهاي سرگردان ، عاشق روزهاي باراني ، عاشق هر چه نام توست بر آن ...

183. برو بالاي پشت بام ببين باد از کدوم طرف مياد ، صورتت رو بگير طرفش ...  يه بوس فرستادم بگيرش !!...

184. فرشته ها وجود دارند اما گاهي اوقات چون بال ندارند ما بهشون ميگيم: دوست ... ، دوست من چطوري؟...

185. وقتي معلم ازم پرسيد: عشق چند بخشه؟  گفتم: يک بخشه ...  اما حالا مي فهمم که عشق سه بخشه: 1.عطش ديدن تو  2.شوق با تو بودن  3. اندوه بي تو بودن ...

186. بچه که بودم تا 10 مي شمردم ، آخه خيال مي کردم آخر همه چيز دهه ، حالا نمي دونم آخر دوست داشتن چنده ؟...   اما مي خوام بگم: دوستت دارم قد ده تاي بچه گيام ...

187. درديست جاودانه ...  در بي کسي شکستن ...

188. هيچ وقت دل به کسي نبند ، چون اين قدر اين دنيا کوچيکه که توش دوتا دل کنار هم جا نميشن ... ، ولي اگه دل بستي هيچ وقت ازش جدا نشو ، چون اين دنيا اون قدر بزرگه که ديگه پيداش نمي کني ...

189. ترس از آمدن لحظه وداع ، لذت بودنت را از خاطرم برده است ...

190. هر انساني لبخندي از خداست ، تبريک به تو که زيباترين لبخند خدائي ...

191. همون قدر که ستاره هست ، اگر ماه بود ... ، باز اين آسمون بي تو سياه بود ...

192. ميدوني کي مي فهمي که دنيا دو روزه ؟   وقتي که کسي رو که دوستش داري بهت ميگه: تا آخر دنيا باهاتم !!...

193. من قطره اشکي در اقيانوس مي اندازم ، هر وقت پيداش کردي از عشق تو دست مي کشم ...

194. باور مکن که دلهره هايت اثر نداشت / آشوب درد بود و دل من خبر نداشت

       حتي براي مرهم زخم تو نيز هم / يک عمر عاشقانه سرودن اثر نداشت ...

195. ماهي قرمز کوچکي هستم در دل شيشه اي تو ، مواظب باش دلت نشکنه که من مي ميرم ...

196. کوه هاي بزرگ پر از چشمه اند و قلب هاي بزرگ پر از اشک ...

197. مي دوني قشنگ ترين گل دنيا چه شکليه ؟  برو خودت رو تو آئينه نگاه کن مي فهمي ...

198. عشق را هرگز گدائي مکن ، چون چيز خوب را به گدا نمي دهند ...

199. من کاغذتم ، اگه خواستي منو پاره کن! ، اگه اعصابت خورد شد ، منو خط خطي کن! ، اگه گريه کردي ، اشکهات رو با من پاک کن ، ولي منو دور نريز ...

200. عشق نمي پرسه تو کي هستي؟ ، عشق ميگه: تو مال مني ، عشق نمي پرسه اهل کجائي؟ ، عشق ميگه: توي قلب من زندگي مي کني ، عشق نمي پرسه چي کار مي کني؟ ، عشق ميگه: باعث ميشي قلب من به ضربان بيافته ، عشق نمي پرسه چرا دور هستي؟ ، عشق ميگه:هميشه با مني ، عشق نمي پرسه چرا دوستم داري؟ ، فقط ميگه: دوستت دارم ...

آخرين گروه            گروه بعدي    گروه قبلي

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما