صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

اس ام اس / عاشقانه و عارفانه / گروه چهارم

 

301. هر ستاره شبي ست که از تو دورم ، آسمان چه پر ستاره ست ...

302. از نفرت تا علاقه : يک محبت ، از دشمني تا دوستي: يک لبخند ، از جدائي تا پيوند: يک قدم ، از دوري تا صميميت: يک اس.ام.اس ...

303. نجابت يعني از باغ نگاهت به رسم عاطفه يک پونه چيدن  -  ميان سايه روشن هاي احساس تو را از پشت آينه ديدن ...

304. تازگي ها چه ناز شدي ، عجيبي ، عين راز شدي  -  تازگي ها طلا شدي ، کم شدي کيميا شدي ...

305. طفلکي مثل من داره تو روياش با تو يه قصر آرزو ميسازه ...

306. سه شمع روشن ميکنم ، اولي براي ديدنت ، دومي براي موندنت و ديگري براي بوسيدنت ، و هر سه رو خاموش ميکنم براي در آغوش گرفتنت ...

307. کي گفته پائيز اونه که باد برگها رو ميريزه ، واسه کسي که عاشقه تموم سال پائيزه ...

308. عاشقت گشتم ، گفتي عاشقان ديوانه اند/ عاقبت عاشق شدي ، ديدي تو هم ديوانه اي !...

309. از بس کويرم ، چشمم آب نمي خورد مرا سير آب کني دريا !...

310. زندگي زيباست ، گاهي زشت زشت / ناگزيرم از قبول سرنوشت ...

311. الفت شبهاي ما را روزگار از ما گرفت ، اي خوش آنروزي كه با هم روزگاري داشتيم ...

312. اين نكته رو وقتي غنچه بودم فهميدم ، تا لب به خنده باز نكني ، گل نميشي !...

313. يكي باش براي يک نفر ، نه تصويري مبهم در خاطره ها ...

314. طعنه بر خاري من اي گل بيچاره مزن / من به پاي تو نشستم كه چنين خار شدم ...

315. آنكس كه تو مي جويي ، كي خيال تو به سر دارد / بس كن اين ناله و زاري را ، بس كن ، او يار دگر دارد ...

316. هزگز فراموش مكن كسي را كه دلش را آزرده اي ...

317. چشم خشكيده داره به ناودون كوچه حسادت ميكنه ، ما به اين بغض سمج گفته بوديم: ابر بهاريم ، مارو باش !...

318. گفته بودم: چو بيايي غم دل با تو بگويم ، چه بگويم كه غم از دل برود وقتي بيايي ...

319. زندگي يعني: به تمناي نگاهي مردن ...

320. من آن خزان زده برگم كه باغبان طبيعت برون فكنده زگلشن به جرم چهره زردم ...

321. يكي بود يكي نبود ، اون كه بود تو بودي اون كه تو قلب تو نبود من بودم ، يكي داشت يكي نداشت اون كه داشت تو بودي اون كه جز تو كسي رو نداشت من بودم ...

322. روزگاريست در اين كوچه گرفتار توام / باخبر باش كه در حسرت ديدار توام

       گفته بودي طبيب دل هر بيماري / پس طبيب دل من باش كه بيمار توام ...

323. اگه ميدوني در اين جهان كسي هست كه با ديدنش رنگ رخسارت تغيير مي كنه و صداي قلبت آبرويت رو به تاراج ميبرد ، مهم نيست كه او مال تو باشد ، مهم اين است كه فقط باشد: زندگي كند ، لذّت ببرد و نفس بكشد ...

324. زيرسيگاري با اينكه ميدونه سيگار دلشو ميسوزونه ، باز هم اونو تو دلش جاميده ... ، زيرسيگاريتم رفيق ...

325. كاش معشوق از عاشق طلب جان مي كرد تا هر بي سر و پاي از عشق دم نميزد !...

326. شايد راه دل از چشمها باشد ...

327. اگر دنيا نمي داند كه من غمگين تر از غمگين ترين غمهاي دنيام ، بيا يک لحظه با من باش كه من تنهاتر از تنهاترين تنهاي دنيام ...

328. بي سبب هرگز نمي گردد کسي يار کسي / يار بسيار است تا گرم است بازار کسي !...

329. بهار دوستي ما خزان نمي گيرد ، گل هميشه بهار است آشنايي ما ...

330. قانون معرفت ميگه:

با من باشي – باهاتم ... ، ديونه بشي – ديونه ميشم ... ، مريض بشي – مريض ميشم ... ، بميري – ميميرم ... ، تنهام بذاري – منتظرت ميمونم ...

331. يا به سفر زمن جدا خواهي رفت طي کرده ره مهر و وفا خواهي رفت / گيريم ز پيش نظر ما رفتي ، از گوشه ي خاطرم کجا خواهي رفت ؟!...

332. دوستم داري؟...   اگه بگي نه ، نيست ميشم / Out from zist  ميشم !!...

333. گفتي: به احترام گل باران باش ، باران شدم و به روي گل باريدم. گفتي: که بيا و لحظه ي مجنون باش ، مجنون شدم و زدوريت ناليدم ...

334. سنگي كه طاقت ضربه هاي تيشه را ندارد ، تنديسي زيبا نخواهد شد ... ، از زخم تيشه خسته نشو كه وجودت شايسته ي تنديس است ...

335. نميگم فراموشم نكن هرگز ، ولي گاهي به ياد آور رفيقي را كه ميدانم نخواهي رفت از يادش ...

336. حدس ميزنم شبي مرا جواب ميكني ، قصر كوچک دل مرا خراب مي كني

       سر قرار عاشقي هميشه دير كرده اي ، ولي براي رفتنت عجب شتاب مي كني ...

337. خورشيد از پشت ابر بيرون نمياد ، اين ابره كه از جلوي خورشيد كنار ميره ...

338. به نيستي نمي انديشم ، چونكه نيست !...

339. همچون مگسان روي بلندي منشين ، زنبور عسل باش با گل بنشين !...

340. از ترس عشق تو دلم را آهنين كردم ، ندانستم توي ظالم دلي آهنربا داري !...

341. نپرس چقدر دوستت دارم كه واژه‌ها خيلي كمه / آخه سزاوار تو نيست اگه بگم يه عالمه ...

342. تو براي دل ما قافله سالار بودي ، خوب بسه ديگه ما ديگه واسه اين قافله بي سر و ته قافله سالار نخواستيم !...

343. آنچنان رنجي كه دنيا بر دل ما ميكند / بر دل هركس كند ، ترک دنيا ميكند

       با خودم گويم كه فردا ترک دنيا ميكنم / چونكه فردا ميرسد با ديدنت ، امروز و فردا ميكنم ...

344. وقتي نگاهم ميكني آنقدر زيبا مي شوي كه آهسته در روياي من خاتون دنيا مي شوي ...

345. من آن گل را نبويم كه هر دم ديگري بويد !...

346. صد بار قسم خوردم كه نام تو را بر زبان نياورم ، ولي افسوس كه قسمم نام تو بود !...

347. در گلخانه بي گل بسته بهتر ، رها کن شاخه بي برگ و بر را ، درخت بي ثمر بشکسته بهتر ...

348. تو ميروي و خدا نگهدار تو باد ، رنجور دلم ، تن تو رنجور مباد

       بعد از تو چه بر من گذرد ميداني ، خوش باش و فلک هميشه بر کام تو باد ...

349. وقتي خاطراتت زياد ميشه ، ديوار اتاقت پر عكس ميشه ، ولي هميشه دلت واسه اوني تنگ ميشه كه نميتوني عكسشو به ديوار بزني ...

350. ما بي چرا زندگانيم و آنان به چرا مرگ خويش آگاه ...

351. قاصدكي از راه رسيد ، خبري از تو نداشت ، بيرحمانه پرپرش كردم تا عبرتي باشد براي قاصدكهاي فردا ...

352. ميدوني فرق تو با عزرائيل چيه؟!   ...   ...   ...   ...   عزرائيل رو ببينم ميميرم ، تو رو نبينم ميميرم !...

353. اين جهان پر از صداي حركت پاهاي مردمي است كه همچنان كه تو را ميبوسند ، طناب دار تو را مي بافند !...

354. زيباترين عروسک دنيا توئي ، قبول ، زيباترين حقيقت دنيا كه نيستي ، حالا سرت شلوغه ، شلوغست و غافلي ده سال ديگر اين بت زيبا كه نيستي !...

355. دلم مي خواست به دلت بگه كه خيلي دلش براي دلت تنگ شده ... ، چون موبايل نداشت به من گفت كه اس.ام.اس بزنم ... ، تو هم اينو واسه دلت بخون ...

356. نا مهرباني را هم از تو دوست خواهم داشت ، بيهوده ميكوشي كه مهربان باشي اي دوست ...

357. هر آنكس كه در اين حلقه نيست زنده به عشق ، بر او نمرده به فتواي من نماز كنيد !...

358. پاي مورچه رو تصور كن ... ، حالا تصور كن جوراب كرده پاش !... ، حالا تصور كن جورابش سوراخه !... ، دلم برات اندازه سوراخ جوراب مورچه شده !!...

359. صبح بي تو رنگ بعد از ظهر يک آدينه دارد ، بي تو حتي مهرباني حالتي از كينه دارد ...

360. ميدونم نگاهت فروشي نيست ، قرض كه ميدي ؟!...

361. آنچنان زي كه چو از حادثه بر باد روي ، حسن معني نگذارد كه تو از ياد روي ...

362. زندگي دو نيمه است: اولي در انتظار نيمه ي دوم ، نيمه ي دوم در حسرت نيمه ي اول !...

363. ديگه به اين شماره اس ام اس نده ، زنگ هم نزن ، اصلا شوخي نميكنم ... ، مي خوام اين خط رو بفروشم ... با پولش نازت رو بخرم !... 

364. اي تماشائي ترين مخلوق خاكي در زمين ، آسماني ميشوم وقتي نگاهت ميكنم !...

365. آنانكه زندگي را بستري از گل سرخ مي دانند هميشه از خارهاي آن شكايت دارند ...

366. اگر كسي واقعا دوستت داشته باشه ، بيشتر از اينكه بهت بگه دوستت دارم ، ميگه مواظب خودت باش ... ، پس مواظب خودت باش ...

367. من از طرز نگاه تو اميد مبهمي دارم / نگاهت را مگير از من ، كه با آن عالمي دارم ...

368. دوست داشتن كسي كه سزاوار دوستي نيست ، اسراف در محبت است ...

369. روي گلهاي نرگس با يه مداد قرمز / هزار دفعه نوشتم ... ، زندگي بي تو هرگز ...

370. يه روز يه گل به خدا گفت: چرا گلهاي زيبا همه خار دارند ؟... ، خدا گفت: نه ، يه گل زيبا هست كه خار نداره ... ولي صداش نكن چون داره الان اس ام اس ميخونه !...

371. خدايا ، به من رفيقي بده كه با من گريه كند ، دوستي كه با من بخندد رو خودم پيدا خواهم كرد ...

372. سلامي به سلامتي باغچه ، كه خاكش منم ، گلش توئي و خارش هر چه نامرده ...

373. اشتباهي كه همه عمر پشيمانم ار آن ، اعتماديست كه به مردم دنيا كردم ...

374. شادي بهانه ايست براي زندگي ، زندگي پر بهانه اي برايت آرزو ميكنم ...

375. مردها همواره دوست دارند كه اولين عشق يک زن باشند اما زنها دوست دارند كه آخرين عشق يک مرد باشند !...

376. بزرگترين آرزوي عاشق اين است كه كوچكترين آرزوي معشوقش باشد ...

377. اگه كسي ميگه برات ميميرم ، دروغ ميگه ... ، حقيقت رو كسي ميگه كه برات زندگي ميكنه ...

378. تو + عشق = زندگي

       زندگي + تو = آرامش

       من –  تو = ديونگي

       عشق + ديونگي = تو

       زندگي –  تو = مرگ ...

379. حرفي رو بزن كه بتوني بنويسي ، چيزي رو بنويس كه بتوني پاشو امضا كني ، چيزي رو امضا كن كه بتوني پاش بايستي ...

380. سايه ام بهترين همراه من خاكي است ...  پس چرا بي سايه پا بر كوچه بگذارم ؟!...

381. كريستال ... ، كوكائين ... ، حشيش ... ، ترياک ... ، سيگار ... ، اينها رو ميشه ترک كرد ، ولي تو رو نه !!...

382. اگه بگم خرابتم ، قول ميدي تعميرم کني!! ...

383. تن مرد و نامرد يكيست ، روزگار بايد بگذرد تا ببيني مرد كيست ...

384. زندگي معلم بي رحميست كه اول امتحان مي كند بعد درس ميدهد !...

385. اگه يه نفر برات اس ام اس خالي فرستاد ، اينو بدون آنقدر دوستت داره كه نمي دونه چي بگه !...

386. سلام يه خبر فوري ... ...  بالاخره من هم زن گرفتم ... يه هم زن برقي !!

387. خدايا كمكم كن كه اگر چيزي رو شكستم  ، دل نباشه ...

388. عشق كليد شهر قلب است ، به شرط آنكه قفل دلت هرز نباشد كه با هر كليدي باز شود !... 

389. ميگن: اين دنيا كوچيكه ، بخت ما هم ميرسه / كوه به كوه نميرسه آدم به آدم ميرسه

       اما من يكي رو گم كردم و پيداش نميشه / واسه پيدا كردنش كسي به دادم ميرسه ؟...

390. خداوندا دستانم خالي اند و دلم غرق در آرزوها ... ، يا به قدرت بيكرانت دستانم را توانا گردان يا دلم را از آرزوهاي دست نيافتني خالي كن ...

391. شکسپير: هميشه به کسي فکر کن که تو رو دوست داره ، نه کسي که تو دوسش داري ...

392. اگه ديدي كسي به شكمت لگد زد ناراحت نشي !... ، چون خيلي توپي !...

393. زندگي آن قدر عجيب نيست که شما تصور مي کنيد ، زندگي آن قدر عجيب است که شما نمي توانيد تصور کنيد !...

394. هميشه وقتي فكر مي كنيم براي سوال هاي زندگي جواب پيدا كرديم ، سوال ها عوض مي شوند ...

395. تو شهر غضنفر براي اولين بار چرخ و فلک نصب مي كنند. چند روز بعد غضنفر زنگ ميزنه شهرداري و ميگه: دستتون درد نكنه از وقتي اون پنكه رو تو شهر نصب كردين ، هوا خنک شده !!

396. بهت حسوديم ميشه...  چون قلبم به جاي اينکه اول براي خودم بتپه براي تو مي تپه !...

397. دلم را در هم فروختم ، اما تو به شرط چاقو خريدي !...

398. شكستن يک دل چقدر قدرت مي خواهد كه پنداشتي تو قوي ترين بودي ؟...

399. هيچگاه فاصله ها حريف خاطره ها نيستند ... ، به يادتم ...

400. يك بار بهت گفتم دوستت دارم ، هزار بار گفتم خدايا غلط كردم !!

آخرين گروه            گروه بعدي    گروه قبلي            اولين گروه

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما