صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

اس ام اس / عاشقانه و عارفانه / گروه پنجم

 

401. تقديم به تو ... كه من دريائي را ... به مردابي عميق بدل كردي ...

402. يكي ميدونه كه دوستش داري ، يكي نميدونه دوستش داري ، بيچاره اوني كه فكر ميكنه دوستش داري !!

403. آمدي چه زيبا ...

       گفتم: دوستت دارم چه صادقانه / آغوشم برايت باز شد چه ابلهانه

       با تو خوش بودم چه كودكانه / همه چيزم شدي چه حقيرانه

       به خاطر يک كلمه مرا ترک كردي چه ناجوانمردانه / واژه غريب خداحافظي به ميان آمد چه بيرحمانه

       و من سوختم چه عاشقانه ، ولي من هنوز دوستت دارم ...

404. سخن دروغ مانند برف است كه هر چه آن را بغلتاني بزرگتر مي شود ...

405. به غضنفر ميگن: زلزله كه اومد فهميدي ؟...  ميگه: نه ، من روم اون طرف بود !!

406. عشق تو تعطيلي نداره ؟!...  به فكر خودت نيستي ، فكري براي خستگي ما بكن ، ما هر روز تا دير وقت عاشقيم ...

407. يه روز دوتا جوجه عاشق همديگه ميشن اما وقتي بزرگ شدند هردو خروس شده بودن !...
       پس تا جوجه اي عاشق نشو !!...

408. هر گاه ديدي در اوج قدرت هستي به حباب فکر کن !...

409. خيلي ها مترسک رو دوست ندارن چون پرنده ها رو مي ترسونه ، ولي من دوسش دارم چون تنهايي رو درک مي کنه ...

410. بخنديم ، اما سرمايه خنده ما گريه ديگران نباشد ...

411. چنان كاري غمت با قلب من كرد / كه موج زلزله با ارگ بم كرد !!...

412. چه بي تابانه مي خواهمت اي دوري ات آزمون تلخ زنده به گوري ...

413. من از زمان ، نردبان درست مي كنم براي موفقيت ، نه كاناپه اي براي استراحت !...

414. منتظر باش اما معطل نشو ، تحمل كن اما توقف نكن ، قاطع باش اما لجباز نباش ، صريح باش اما گستاخ نباش ، بگو آره اما نگو حتما ، بگو نه ولي نگو ابدا ...

415. خنده بر لب مي زنم تا كس نداند راز من ، ور نه اين دنيا كه ما ديديم خنديدن نداشت ...

416. آسمون هرچي که داره ، ماه و خورشيد و ستاره / اگه چشماتو ببينه پيش چشمات کم مياره ...

417. خوشت بياد ، خوشت نياد ، اشک غم از چشات بياد / اون سر دنيا كه بري ، اين دل من باهات مياد !...

418. به جستجوي تو هر شب از شب گذشته آماده ام ...

419. آدم وقتي به دنيا مياد هزارتا آرزو داره ، ولي وقتي از دنيا ميره فقط يه آرزو داره ... اين كه يه فرصت دوباره داشته باشه !...

420. بين گل مريم و گل ياس دعواي شديدي در گرفت. پس از چند لحظه هر دو گلبرگهاشون پرپر و وجودشون خاموش شد ...  در كنج باغ ، كاكتوس زيركانه لبخند مي زد ...

421. ببخشيد شما ميدوني خونه ي ما کجاست؟!  آخه من يهويي تو چشات گم شدم !!...

422. پروانه به شمع بوسه زد و بال و پرش سوخت / بيچاره از اين عشق فقط سوختن آموخت

       فرق من و پروانه در اين است: پروانه پرش سوخت ، ولي من جگرم سوخت ...

423. دنيا زنگ تفريح نيست ساعت بعد حساب داريم !...

424. خيلي ها از من متنفرن ... ، اما مهم نيست ...

مهم منم و ين که من دارم به کوري چشم همه ي دشمنام  نفس مي کشم ...

425. اگه زندگي رو دوست داشتم هيچوقت موقع تولد گريه نميكردم !...

426. اي وارث شكوفه هاي باران ، بدان كه نبض خاطراتم هر لحظه به ياد تو مي زند ...

427. وقتي داري گناه ميکني ، اول سمت چپ رو نگاه ميکني ، بعد دست راستت رو نگاه ميکني ، اگه کسي نبود اون وقت گناه رو انجام ميدي ... ، چي مي شد اگه همون لحظه يه نگاهي هم به بالا ميکردي ؟...

428. از دست زمانه تير بايد بخوري ، دائم غم ناگزير بايد بخوري

       صد مرتبه گفتم: عاشقي كار تو نيست ، بچه تو هنوز شير بايد بخوري !!

429. از اون وقت که ماه نگهبان شب شد و خورشيد نگهبان روز ، اونها ديگه همديگه رو نديدن. احساس مسئوليت گاهي عشق رو مي کشه ...

430. تا سگ نشوي ، کوچه و بازار نگردي ، هرگز نشوي گرگ بيابان حقيقت ...

431. جان چه باشد که فدي قدم دوست کنم ، ين متاعيست که هر بي سر و پيي دارد ...

432. اگه فكر كردي برام خيلي عزيزي و دلواپستم ، اگه نبينمت مي ميرم ... ، درست فكر كردي عزيزم !!...

433. نمي دانم به دارم يا به بارم؟ ، هزاران قصه ناگفته دارم / فقط يک جمله مي گويم برايت: در آوردي دمار از روزگارم !!

434. جرج آلن: اگر كسي را دوست داري به او بگو ، قلبها معمولاً با كلماتي كه ناگفته می‌مانند ، می‌شكنند ...

435. خدايا مگذار آرزوهاي غلط ، شرافت بندگانت را به سخره بگيرند ...

436. يه دختر با هزارتا آرزو با يه پسر دوست ميشه در حالي كه يه پسر با يه آرزو با هزارتا دختر دوست ميشه !...

437. چقدر عجيبه كه: تا وقتي مريض نشي كسي برات گل نمياره ...

       تا گريه نكني كسي نوازشت نميكنه ... ، تا فرياد نزني كسي به طرفت بر نميگرده ...

       تا قصد رفتن نكني كسي به ديدنت نمياد ... ،‌ تا وقتي نميري كسي تو رو نميبخشه ...

438. خديا ، چيزي را از من بگير که تو را از من گرفته ...

439. هيچ چيز مانند زبان سزاوار زندان نيست !...

440. تا عاقل رفت پل بسازد ، ديوانه از آب گذشت !...

441. گريه کردم تا بدوني زندگي بي غم نمي شه / اگه دستمو بگيري از غرورت کم نمي شه ...

442. گل سرخ فقط يراي افرادي خوار دارد كه در صدد بر مي آيند آن را بچينند ...

443. فرق تقدير و جنون رو هيچ كسي به من نگفت ... ، بذار اتفاق آخر واسه هردومون بيفته ...

444. دنيا را بد ساخته اند: کسي را که دوست داري ، تو رادوست نمي دارد

       کسي که تو را دوست دارد ، تو دوستش نمي داري

اما کسي که تو دوستش داري و او هم تو را دوست دارد به رسم و آئين هرگز به هم نمي رسند و اين رنج است ...

445. گفتي: برو ديگه خوابم رو ببين ... ، اما فكرش رو نكرده بودي كه بدون تو خواب ندارم !...

446. خداوند همه چيز را در يک روز نيافريد. پس چه چيز باعث شد که بينديشيم مي توانيم همه چيز را در يک روز به دست آوريم ؟...

447. هر چقدر با پاک كن فراموشي روي اسمت كشيدم ، پاک نشد ... ، نمي دونم ايراد از پاک كن من بود يا قلم عشق تو !...

448. ما گذشتيم و گذشت آنچه تو با ما كردي ، تو بمان با دگران ، واي بحال دگران !!...

449. كاشكي مانيتورت بودم ، هميشه رخ به رخت بودم ...

450. در جواني به خود گفتم: شير ، شير بود گرچه پير بود

       چون به پيري رسيدم دانستم كه پير ، پير بود گرچه شير بود ...

451. واسه گلي خاک گلدون شو ، كه اگه يه روز به خورشيد هم رسيد ، يادش باشه چطوري رسيده ...

452. از طرف اوني كه: تنهاست ، تنها اومده ، تنها ميره ، تنهاش ميذارن ، تنها نميذاره ، تنها يک آرزو داره ، اونم اينه كه تو تنهاش نذاري ...

453. اگر پادشاه عالم شوي ، باز هم گداي مادري ...

454. ما غم زده ي شهر خرابيم / گر مي نخوريم خانه خرابيم

       ما ز كس و كسي كينه نداريم / يک شهر پر از دشمن ، يک دوست مثل تو داريم ...

455. يادته بچه بوديم ميگفتيم: ايشالله عروسيتون ... ، حالا شده عروسيمون تشريف بيارين عروسيمون ...

456. ميدوني دليل كسوف و خسوف چيه؟... ، چون ماه و خورشيد واسه ديدنت دعوا ميكنن !...

457. از شمع سه چيز آموختم: ايستاده بميرم ، بي صدا بميرم ، به پاي دوست بميرم ...

458. خورشيد ، امضاي خداست بر حاشيه آسمان ، به دليل يکرنگي آسمان !...

459. عشق مانند آدامس است: ابتدا شيرين بعد دوست داشتني و بعد تكراري و بعد تلخ و بعد دور انداختني است !...

460. هرگز خودت را بنده ديگري مساز که خدا تو را آزاد آفريده است ...

461. چه حکمتي است که مرداب ماندني است و هر کس که مثل چشمه زلال است ، فکر رفتن از ينجاست ...

462. غربت را نبايد در الفباي شهر غريب جستجو كرد ، همين كه عزيزت نگاهش را به ديگري فروخت ، تو غريبي ...

463. تنها مرگ است که دروغ نمي گويد !...

464. اگه نمي توني بالا بري ، سيب باش ، تا با افتادنت انديشه ها را بالا بري !...

465. خيره شدن در چشم هايت تجربه اي است که به تکرارش مي ارزد ...

466. در شگفتم كسي كه از بالادست خود كمک مي خواهد ، چرا به زير دستان خود كمک نمي كند ؟!...

467. مردان بزرگ به خود سخت مي گيرند و مردان کوچک به ديگران !...

468. انتخاب با خودته ... ، ميتوني بگي: صبح بخير خدا جون ، يا اينكه: خدايا بخير كن صبح شد !...

469. تفاهم يعني: توانائي تحمل تفاوت ها ...

470. مرا اندكي دوست بدار ، ولي طولاني ...

471. ما به هم نمي رسيم مي گيم: سرنوشته ، به هم مي رسيم مي گيم: تقديره ... ، پس اين وسط خودمون چي كاره ايم ؟!...

472. هرگاه بتوانم بعد از شكست لبخند بزنم ، شجاع خواهم بود !...

473. در جهان تا مي تواني ساده و يک رنگ باش ، فرش از صد رنگ بودن زير پا افتاده است ...

474. وقتي به دنيا آمدم آنقدر جا خوردم كه تا دو سال قدرت حرف زدن نداشتم !!

475. گرفتاري انسانها از جهل نيست ،‌ از تنبلي است !...

476. به نام خدا خالق انسان ، به نام انسان خالق غم ها ، به نام غم ها به وجود آورنده ي اشک ها ، به نام اشک تسكين دهنده ي قلب ها ،‌ به نام قلب ها ايجاد گر عشق و به نام عشق زيباترين خطاي انسان ...

477. تو ابتداي خوش ماجراي من بودي ، اي انتهاي بد ماجرا ، خداحافظ ...

478. حاجي به طواف كعبه رفت و باز آمد ، ما به قربان تو رفتيم و همانجا مانديم !...

479. رک گوئي با ملاحظه گري ، سياست است و رک گوئي بدون ملاحظه گري ، حماقت ...

480. من براي سالها مي نويسم ، سالها بعد كه چشمان تو عاشق مي شوند ، افسوس كه قصه مادر بزرگ درست بود ... ، هميشه يكي بود و يكي نبود !...

481. گاه يک لبخند آنقدر عميق ميشود كه گريه ميكنم

       گاه يك نگاه آن چنان سنگين است كه چشمانم رهايش نميكنند

       گاه يك عشق آن قدر ماندگار است كه فراموشش نميكنم ...

482. چنان زندگي كن ، كساني كه تو را مي شناسند و خدا را نمي شناسند ، به واسطه آشنائي با تو ، با خدا آشنا شوند ...

483. من از ياد عزيزانم دمي غافل نمي مانم ، نمي دانم عزيزانم ز من يادي كنند يا نه ؟...

484. به پاکي صدف باش تا سخنت مرواريد شود ...

485. چهار چيز را در چهار جا حفظ كن: شكمت را بر سر سفره مردم ، زبانت را در جمع ، دلت را در نماز و چشمت را در خانه دوست ...

486. هميشه قبرستاني در قلبت براي خاكسپاري خطاي دوستانت بساز !...

487. اگه دلت گرفت بشين به اندازه ي تمام دلتنگي هايت گريه کن. براي اينکه کسي اشکاتو نبينه ماهي کوچکي شو  و به ته دريا برو ، ديگه نه کسي صداتو مي شنوه و نه اشکاتو مي بينه ...  ، حالا فهميدي چرا آب دريا شوره ؟!

488. آنكه چشمان تو را اينهمه زيبا ميكرد / كاش از روز ازل فكر دل ما ميكرد

        يا نمي داد به تو اينهمه زيبائي را / يا مرا در غم عشق تو شكيبا ميكرد ...

489. در زندگي اختيار بادها در دست ما نيست ، اما اختيار بادبانها در دست خودمان است ...

490. چون ما هيان که از عمق وسعت دريا بي خبرند عظمت و ژرفاي عشق تو را نمي شناسم ، فقط ميدانم که معبود اين دل خسته هستي و اگر ديده از من بر گيري خواهم مرد ...

491. حتي با اهرام ثلاثه بر دوش هم مي شود راه رفت ، تنها به شرطي كه پاي عشق در ميان باشد ...

492. فراموش نكن ؛ قطاري كه از ريل خارج شده ممكن است آزاد باشد اما راه به جائي نخواهد برد !...

493. عكستو برام بفرست مي خواهيم ورق بازي كنيم ، آخه دلمون گم شده !!

494. شكست اگر دل من ، به فداي چشم مستت ... ، فقط با كفش بيا روش شكسته هاش تو پات نره !...

495. اي عشق شكستيم ، مشكن ما را ... ، اينگونه به خاک راه ميفكن ما را

       ما در تو به چشم ياري مي نگريم ، اي دوست مبين به چشم دشمن ما را ...

496. يه تريلي ارادت داريم خدمت شما ... ، خاليش كن تريلي بعدي تو راهه !!

497. از بم خرابتر در ايران نداريم ، اندازه بم خرابتم !...

498. خوبي كه از حد بگذرد ، ابله خيال بد كند ...

499. ميگن: لبخند ربطي به مرگ نداره ... ، ولي تو بخند تا من برات بميرم !...

500. تو به اندازه ي تنهائي من خوبي و من به اندازه ي خوب بودن تو تنهايم ...

آخرين گروه            گروه بعدي    گروه قبلي            اولين گروه

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما