صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما

 

 

اس ام اس / عاشقانه و عارفانه / گروه دهم

 

901. ميدوني آدما بين الف تا ي قرار دارند. بعضي ها مثل " ب " برات ميميرند ، مثل " د " دوستت دارند ، مثل " ع " عاشقت ميشوند ، مثل " م " منتظر مي مونند تا يه روز مثل " ي " يارت بشن ...

902. کاش مي شد تو روزگارت ، تو بهار موندگارت ، ميون اين همه يارت ، من باشم دار و ندارت ...

903. پا برهنه تا کجا دويده اي که اين همه گل شکفته است ؟...

904. چشمانت را به پر خوابي عادت مده ، زيرا چشمها ناسپاس ترين عضو بدن هستند ...

905. هيچ وقت از خدا نخواه که همه ي دنيا مال تو باشه ، هميشه از خدا بخواه کسي که همه ي دنياي توست مال کسي ديگه نباشه ...

906. مهم نيست كه قشنگ باشي قشنگ اينه كه مهم باشي حتي براي يه نفر ...

907. باران باش كه در باريدنش علف هرز و گل سرخ از برايش به يك معناست ...

908. از خدا تا اندازه اي بترس که جرات گناه کردن پيدا نکني و به او تا اندازه اي اميدوار باش که از رحمت او نااميد نشوي ...

909. خيلي سخته بشه طاقت بياري ، پر غم باشي ولي کم نياري ...

910. تمام روزامو خط زدم تا به تو برسم ، غافل از اينکه خودم تو ليست کساني بودم که تو خط زدي تا به او برسي !...

911. تکليف ما رو معلوم کن ، يا اجاره قلبم رو بده يا بيرونت مي کنم ...   ...   ...   نه ، نه بمون به نامت مي کنم !...

912. به درک گر دل من غمگين است / به درک گر غم من سنگين است

       به درک رابطه گر خورده ترک / قطع آن هم به جهنم ، به درک ...

913. من تنها از يک چيز مي ترسم و آن اينکه شايستگي رنج هايم را نداشته باشم ...

 914. حقيقت نه با شنا كردن بلكه با غرق شدن كشف مي شود شنا كردن حادثه ايست كه در سطح اتفاق مي افتد غرق شدن تو را به اعماق بي انتها مي برد ...

915. چون درخت به سوي نور برو ، نه چون سنگ به سوي عمق ...

916. اگر دست تو براي تغيير گذشته بسته است ، براي ساخت حال و آينده باز است ، فرصت را از دست مده ...

917. يک شمع مي تواند هزاران شمع را روشن کند ، بدون آن که چيزي از دست بدهد ، مانند شادي که هيچگاه با تقسيم کردن کم نمي شود ...

918. کاش احساس ترازوئي داشت / عاشقي کفه و کيلوئي داشت ...

919. خواستم خودمو گول بزنم ، همه ي خاطراتم رو انداختم يه گوشه اي و گفتم: فراموش ، يه چيزي ته قلبم خنديد و گفت: يادمه ...

920. تو اگر پائيز زردي ، واسه من بهار سبزي / تو اگر هواي سردي ، واسه من هميشه گرمي

       تو اگر ابر سياهي ، واسه من ابر بهاري / تو اگر دشت گناهي ، واسه من يه بي گناهي

       تو اگر راهي ، واسه من يه تکيه گاهي ...

921. کاش مي شد به انگشت نخي مي بستيم تا فراموش نگردد که هنوز انسانيم !...

 922. در پنهان به آناي دل مي بنديم که دوستمان ندارند و در آشکارا از آناني که دوستمان دارند غافليم ، شايد اين است دليل تنهائي ما ؟...

923. چقدر در اشتباهند آنانکه به جاي ساده گرفتن زندگي ، آن را سرسري مي گيرند ...

 924. سلام اي شب نشين شهر مهتاب / غريب کوچه ها را نيز درياب ... 

925. رازهاي ما از روحمان حق السکوت مي گيرند ...

926. کدام وکيل وکالتم را قبول مي کند؟ ، من قاتل فاصله ام ...

927. آنچنان با تو يکي شدم که وقتي نيستي ، دنبال خودم مي گردم ...

928. هميشه از خوبي هاي آدمها واسه خودت يه ديوار بساز ، هر وقت در حقت بدي کردن فقط يه آجر از ديوار بردار ، خيلي بي انصافي اگه ديوار رو خراب کني ...

929. زندگي دشوار است اما ، من از آن سخت ترم ...

930. داستان زندگي من قصه اي است که متن آن وجود تو و پايانش نبود توست ...

931. با زندگي قهر نکنيد ، دنيا ناز کسي را نمي کشد !...

932. بعضي فکر مي کنن اين منصفانه نيست که خدا کنار گل سرخ خار گذاشته. بعضي ديگه خدا را ستايش مي کنند که کنار خارها ، گل سرخ گذاشته ...

933. با اينکه از تنهائي خيلي مي ترسم ، اما دوست دارم تو قلبت تنهاي تنها باشم ...

934. ميدوني هر ساعت خراب يا خوابيده ، دست کم روزي دو مرتبه وقت را درست نشان مي دهد ؟!...

935. عاشق شدن يک شب است و پشيماني هزار شب ، من هزار شب پشيمانم ، اگر يک شب عاشق تو نباشم !...

936. زندگي مشکل است و زندگي کردن حل مشکل ، هرگاه مشکلي حل نمي کنيم ، در حقيقت زندگي نمي کنيم ...

937. به سلامتي آدمائي که از پل نامردي رد نمي شن ، ولي تو درياي مردي غرق ميشن ...

938. وقتي ناراحتم ، يه چيزي تو گلوم گير مي کنه ، اي کاش سرم به تنم وصل بود ، گردن نداشتم !...

939. بغض کرده ام ، چقدر لال مانده ام بين حرف هايم ... 

940. برش کم محلي بيشتر است از برندگي شمشير ، هر کس کمت گرفت ، کمترش گير ، انگار مرده ، ماتمش گير ...

941. اگر سهم من از اين همه ستاره ، فقط سوسوي غريبي است ، غمي نيست ... ، همين انتظار رسيدن شب برايم کافي است ...

942. شب در کارنامه ي سياه زندگي اش چه کرده است که افتخار گرفتن اين همه ستاره را دارد ؟...

943. دگر حس شقايق را نداري / هواي قلب عاشق را نداري

       و از چشمان خونسرد تو پيداست / که شور عشق سابق را نداري ...

944. آنکه بيش از همه با من دم ياري مي زد / دست برداشت از من روز گرفتاري من ...

945. در عمق آرزوي من است که در وجودت خانه اي داشته باشم ، حتي به مساحت يک قلب ... 

946. خواهي که دلت نشکند از سنگ مکافات / مشکن دل کس را که در اين خانه کسي هست ...

947. دروغ بزرگي است اگر شنيدي رد پاهايت را گم کرده ام ...

948. انسان عاشق زيبائي نمي شود ، بلکه آنچه عاشقش مي شود در نظرش زيباست ...

949. باران از سقف سست مي چکد ، شهوت از مغز پوک ...

950. بهترين دوست کسيه که بتوني باهاش روي يک سکو ساکت بشيني و چيزي نگي و وقتي ازش دور ميشي حس کني بهترين گفتگوي عمرت رو داشتي ...

951. تو زير وعده هات زدي رفتي ، ولي من با دل شکسته بيشتر به خدا نزديکتر شدم ...

952. اول نامه ، جاي دلتنگ چندتا نقطه چين مي گذارم / جاي اسم قشنگت سر سطر ، نازنين مي گذارم

       گفتن از تو ولي کار من نيست / پس قلم را زمين مي گذارم ...

953. چه کنم دست خودم نيست که يادت نکنم / خواستي گل نشوي تا به تو عادت نکنم ...

954. غصه نخور ، دنياي ما سنبل بي وفائيه / هر چي من و تو مي کشيم تقصير آشنائيه ...

955. وقتي تو پيروز مي شي من به همه مي گم: هي ، اون دوست منه ...

       اما وقتي مي بازي کنارت مي شينم و مي گم: هي ، من دوست توام ...

956. 1169 سال است که مردي منتظر 313 مرد است ... ، چقدر مرد شدن زمان مي برد !!

957. عشق يعني پاک ماندن در فساد / آب ماندن در دماي انجماد

       در حقيقت عشق يعني سادگي / در کمال برتري ، افتادگي ...

958. نشد برم ، نشد نره ، نشد بخواد ، نشد بياد ، نشد ولي شايد بشه ، واسم دعا کنيد زياد ...

959. کردار ناپسند را با دارائي زياد هم نمي توان پنهان کرد !...

960. جاده خوشبختي در دست تعمير است ، دور بزن برگرد ... ، اين اسمش تقدير است ...

 961. وقتي داد زدم خودت باش ، نقاب از صورتم افتاد !...

962. کاش اين همه محبتي که در اس ام اس ها ديده ميشه ، نصفش واقعيت داشت ...

963. شاد بودن ، سخت ترين انتقامي است که مي توانيم از زندگي بگيريم !...

964. از ماضي ها و مضارع ها خسته ام ، دلم براي يک حال ساده تنگ است !...

 965. چگونه شيشه شوم وقتي نگاهت از سنگ است ؟...

966. آيا مي دانيد اسم تمام قاره ها با همان حرفي که شروع مي شود ، با همان حرف به پايان مي رسد ؟!...

967. روزي به عقب نگاه مي کنيد و به آنچه گريه دار بود مي خنديد ...

968. نه به قدري تر شو که از تو آب بگيرند و نه به قدري خشک شو که ترا بسوزانند ...

 969. الهي بري تو قلبم ، بعد تمام رگهاي قلبم بگيرن و ديگه راه فرار نداشته باشي !!...

970. خاطره شادي هاي ديروز ، تلخ ترين غمي است که امروز دارم ...

971. زماني كه خواستي قلبت رو به كسي تقديم كني ، اول مطمئن شو كه اون قلبتو نمي شكنه ، چون قلب شكسته لوازم يدكي نداره !...

972. قلب من مرکز پاکيزه ترين احساس است / چه غم از حادثه چون همسفرم عباس است ...

 973. عشق آلوچه نيست که بهش نمک بزني ، غذا نيست که بهش ناخونک بزني ، رفيق نيست که بهش کلک بزني ...

974. مي دوني بازي روزگار چيه ؟ اين كه تو چشم بذاري من قايم شم ، بعد تو يكي ديگه رو پيدا كني !...

975. تو را براي وفاي تو دوست مي دارم وگرنه دلبر پيمانه شكن فراوان است ...

976. وقتي ازت دورم ، فکر نکني فراموشت کردم ... ، فقط بهت فرصت ميدم دلت برام تنگ بشه ...

977. آنچه انسان را غرق مي کند ، در آب افتادن نيست ، بلکه زير آب ماندن است !... 

978. پشت يه کاميون ده تن خوندم: غم قسطت بيابان پرورم کرد !!

979. هنوز هم روزهائي حالم خوب نيست ، اما اشکالي ندارد ، زماني بود که سالها حال خوبي نداشتم.

 980. کسي که به تلاوت قرآن انس گيرد ، جدائي دوستان او را به وحشت نمي اندازد. امام علي (ع)

 981. عمر بشر شايد به صد سال هم نرسد ، اما غصه هزاران سال را مي خورد ...

 982. اغلب فکر مي کنيم چون خيلي گرفتاريم به خدا نمي رسيم ، اما واقعيت اين است که چون به خدا نمي رسيم ، خيلي گرفتاريم !...

983. قربونت برم هفته به هفته / اين چشاي قشنگت به کي رفته؟...

984. يه هيزم شکن وقتي خسته ميشه که تبرش کند بشه ، نه اينکه هيزمش زياد بشه ، تبر ما انسانها باورهامونه ، نه آرزوهامون ...

985. اون که از مشکي مي خونه ، ميگه: مشکي رنگ عشقه ، نمي دونه رو دل من ، يکي با آبي نوشته ...

986. در وقت اجل ناله نه از رفتن جان است / از دوست جدا مي شوم ، اين ناله از آن است ...

987. مدتي مي گذرد از تو ندارم خبري / مگر اين دوري من بر تو ندارد اثري؟...

988. سالها آرزو ميكردم سايه اش بر سرم باشد ، كور بودم ، او سراسر نور بود سايه نداشت !...

 989. فکر نکن مسافري و من راه عبورم / تکيه کن به من عزيزم ، من همون سنگ صبورم ...

990. اين روزها که مي گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم ، اما با من بگو که آيا من نيز در روزگار آمدنت هستم ؟...

991. دلم شکسته تر از شيشه هاي شهر شماست / شکسته باد کسي که اين چنينمان خواست ...

992. بر من بتاب ... ، اين برايم کافيست ...

993. آب پاش به خاطر رسيدن به گلش دلش رو پر مي کنه ، سنگيني رو تحمل مي کنه و به خاطر شادابي گلش اشک مي ريزه ... ، آهاي گلم ، آب پاشتم !...

994. خيلي تلخه که ببيني يه آهو اسير پنجه هاي يه شير شده ... ، ولي تلخ تر اونه که ببيني يه شير اسير چشماي يه آهو شده !...

995. شنيدم خاطر خواهام دارن خودکشي مي کنن ، اس ام اس دادم ببينم چطوري ؟!!

996. اين اس ام اس رو واست فرستادم و الان خوشحالم ، چون مي دونم اسمم روي صفحه گوشيت افتاده. حداقل يک ثانيه بهم فکر کردي و اين يک ثانيه براي من يک دنياست ...

997. خيلي ها مترسک رو دوست ندارن ، چون پرنده ها رو  مي ترسونه ، اما من دوستش دارم چون تنهائي را درک مي کند ...

998. شايد بايد مرد تا دوباره عزيز شد !...

999. زندگي پر است از گره هائي که تو آنها را نبسته اي ، اما بايد تمام آنها را به تنهائي باز کني. تنهاي تنها ...

1000. هيچ کس مثل من و تو زنده در هواي هم نيست ...

آخرين گروه            گروه بعدي    گروه قبلي            اولين گروه

 

صفحه اول | تصادف | سکه ، اسکناس | اس ام اس | معما | آموزش | سرگرمي | ويدئو | صدا | تماس با ما